Vstupná kontrola DPS

Vytlačená obvodová doska (DPS) dizajny sú čoraz náročnejšie a komplikovanejšie z dôvodu novej technológie. Inovácie v oblasti technológií plošných spojov stále prelomujú nové základy a vyžadujú si pokročilejšie stopy. Táto zložitosť tiež znamená, že komponenty sú nákladnejšie a je ťažké ich vyrobiť. Je nevyhnutné, aby proces kontroly prichádzajúcich PCB mal vo výrobnom procese väčšiu prioritu a význam.

Prečo je vstupná kontrola plošných spojov dôležitá?

Vstupná kontrola PCB pomáha zaistiť bezchybnú kvalitu konečného produktu výrobnej linky na PCB. to je, preto, je nevyhnutné, aby každá časť a komponent zapojený do návrhov PCB podstúpil vstupnú kontrolu materiálu skôr, ako budú súčasťou akejkoľvek konečnej montáže.
Dôsledný proces prichádzajúcich inšpekcií dosiek plošných spojov zaručuje, že sa komponenty nedostanú do problémov. Zaisťuje, aby tlak trhu neviedol k vysokej chybovosti z výrobného procesu. Inšpekcia tiež znižuje poruchovosť elektroniky po linke. Továreň na PCB so zlou kontrolou kvality prichádzajúcich PCB stratí väčšinu svojich klientov kvôli problémom so spoľahlivosťou a zabezpečením kvality.
Tento proces pomáha identifikovať súčasti, ktoré môžu byť chybné skôr, ako sa stanú súčasťou výrobného toku alebo zásob. Všetky diely a materiály musia byť podrobené prísnej kontrole podľa prísnej vstupnej inšpekčnej normy PCB:

Čo vylepšuje vstupná kontrola?

DPS sú veľa rôznych typov a tried kvality. To znamená, že zložitosť testovacích a inšpekčných metód sa môže líšiť. Počas výroby DPS, je nevyhnutné zabezpečiť prísnu kontrolu, aby sa zabezpečilo, že kvalita PCB je v súlade s konštrukčnými požiadavkami klienta. Proces vstupnej kontroly závisí od štandardov výrobcu, priemyselné normy, a technologické požiadavky na dizajn DPS.

Vstupná kontrola DPS obsahuje:

  • Vizuálna kontrola: Tieto kontroly zahŕňajú zaistenie, aby hrúbka dosky, drsnosť povrchu, a rozmery sú presné. Môžete použiť pravítko, presné posuvné meradlá, alebo lupu na kontrolu. To tiež zahŕňa kontrolu kvality toku pokovovania, umiestnenie komponentov, a elektrické konektory.
  • Všeobecná elektrická kontrola: Zahŕňa to dva typy testov. Test spojovacieho výkonu zaisťuje, že prepojenie vodivých vzorov je v súlade s očakávaniami. Testom izolačného výkonu sa tiež kontroluje, či izolačné odpory na rovinách PCB fungujú správne a či prechádzajú všetkými kontrolami zabezpečenia kvality.
  • Elektrostatický výboj (ESD): Mnoho komponentov je citlivých na elektrostatický výboj a test ESD zaručuje, že výroba dodržiava všetky bezpečné postupy pri manipulácii. Prvky, ktoré sú súčasťou vysoko citlivej elektroniky, napríklad fotoaparáty, digitálne váhy, a meracie zariadenia musia prejsť kontrolou ESD, aby zistili chyby.
Kontrola prichádzajúceho materiálu PCB je kritická

Výroba vstupného kontrolného postupu je funkciou personálu zabezpečujúceho kvalitu a zaisťuje, že vstupné materiály sú vhodné. Tento proces zaisťuje presnosť objednávok, znížiť výrobné náklady, a tiež pomáha zvyšovať kvalitu výroby.

Naším heslom v spoločnosti MOKO Technology je kontrola kvality

Tu v spoločnosti MOKO Technology, žiadny komponent alebo diel neopustí výrobnú podlahu bez toho, aby prešiel prísnym procesom kontroly kvality prichádzajúcej inšpekcie. Preto sme jedným z popredných výrobcov PCB a uznávaným na svete. Navyše, náš záznam vynikajúcich služieb zákazníkom a spoľahlivosti hovorí sám za seba. A naďalej sa zaväzujeme poskytovať najlepšie služby vo výrobe elektroniky a spokojnosť našich klientov.

Prejdite na začiatok