Vår vision och mission

MOKO's Vision

Vi strävar efter att vara ett hållbart företag.

MOKO: s uppdrag
Uppdrag& Vission-ikon-1
För kunder

Leverera produkter av hög kvalitet, erbjuder bästa service i klassen

Uppdrag& Vission-ikon-2
För anställda

Skapa en harmonisk och respektfull arbetsmiljö

Uppdrag& Vission-ikon-3
För affärspartners

Ge en rättvis och rimlig, ömsesidig och ömsesidigt fördelaktig samarbetsplattform

För aktieägare

Få sitt investerade kapital att ha en rimligt högre avkastning än den genomsnittliga sociala avkastningen

MOKOs kärnvärden:

Benfen:

 1. Isolera yttre krafter och, under ett normalt sinnestillstånd, förstå den rimliga riktningen vi bör gå.
 2. Benfen reglerar vårt samarbete- ta inte fördelar av andra
 3. Analysera oss själva först när problem uppstår.

Integritet:

 1. Uppriktighet är minimikravet.
 2. Vi levererar vad vi lovar, och vi lovar vad vi levererar även om vi tar några risker.
 3. Var trogen våra skyldigheter och ansvar.

Lagarbete:

 1. Utan lagframgång, det finns ingen personlig framgång.
 2. Vi är transparenta och konsekventa i våra beslut och handlingar. Och vi ,som ett samarbete, att ta en ömsesidig vision som vårt viktigaste mål.
 3. "Människor kommer först" -metod, Vi respekterar högst varje medarbetares idéer och äkthet. Vi tror att det är vårt ansvar och stolthet att anställda och företag växer tillsammans.

Kvalitet:

 1. Framsteg är vår dagliga dos, hålla hög standardkvalitet för att täcka kundernas behov och erbjuda högre tillfredsställelse än konkurrenter.
 2. Kvalitet kommer från design. Det är ett systematiskt projekt som alla bryr sig om.
 3. Kontinuerligt förbättra produktkvaliteten, vilket inte bara är vårt värde, men också vår värdighet.

Kundorienterad:

 1. Designa produkter och erbjud tjänster från kundens synvinkel, och undvik att göra saker som verkar tycka om kunderna.
 2. Studera fullständigt kundernas behov, som är den ursprungliga utgångspunkten för all företagsverksamhet.
 3. Följ principen om kundorientering inom företaget.

Resultatinriktad:

 1. Syftet är vår drivkraft, vara målinriktad för att uppnå givna mål, som är meningsfullt för företaget.
 2. Ta aktivt ansvar.
 3. Sätt upp ett mål som är meningsfullt för företaget, tänk sedan omvänt de förutsättningar och motsvarande steg vi borde ha för att uppnå målet.
 4. Strikt observera delade värderingar för att uppnå givna mål.
Scrolla till toppen
Scrolla till toppen