Fakaʻaliʻali fakafetongi

MOKO talitali lelei koe he taimi kotoa pe

Kuo kau atu ʻa MOKO pea te ne ʻalu ki he ngaahi ngaue fakaʻaliʻali fefakatauʻaki mo e konifelenisi lahi ʻa e mamani ki he ngaahi ngaue fakaʻilekitulonika. Kuo kau atu ʻa e timi MOKO IPA, MEʻANGAUE FAKA 2018 taʻu ní. ʻI he 2019, te tau ʻalu ki IFA 2019, MWCA 2019, ʻOku fakaafeʻi koe ke ke ʻaʻahi mai kiate kimautolu pea ueʻi fakalaumalie kimoutolu ʻe heʻemau ngaahi polokalama foʻou MS.

Fakaʻaliʻali fakafetongi te tau kau atu ki ai

Fakaʻaliʻali fakafetongi kuo tau ʻalu ki ai

Scroll ki ʻolunga