Ta outou hamaniraa uira tiaturihia
Tuhaa pureraa no te a'oraa

Na roto i te iteraa rahi, taata aravihi i te pae ohipa, e te mau mauhaa no te mau hoho'a peni,

MoKO o to outou ïa apiti i roto i te ohipa hamaniraa roro uira i te fenua Taina.

Na ta tatou mau ohipa hamaniraa roro uira e tauturu ia outou ia manuïa

Ua haaputu moKO i te rahi 16 mau matahiti aravihi no te hamaniraa na roto i te matini roro uira mai te tau a faati'ahia ai oia i te 2006. Te horo'a nei tatou i te îraa o te mau faanahoraa hamaniraa roro uira mai te hoho'a hamaniraa PCB ei hoho'a iritiraa na te PCB, amuiraa, te mau matini hamaniraa uira, 3PH nene'iraa, e te tahi atu mau ohipa i tuuhia mai mai te faaotiraa.

Ua hau atu ta tatou mau mea i te 70 feia aravihi i te ohipa aravihi i teie area e i te area 400 te mau rave ohipa i te pae no te mau ohipa, na te reira e horo'a mai ia tatou i te ti'aturiraa no te faatere maitai i te mau opuaraa rau no te hamaniraa i te mau matini roro uira. E tae roa mai i teie nei, te vai nei ta matou mau taata fana'o oaoa na te ao atoa nei i roto i te mau fare ôraa taa ê mai te pereoo, rapaauraa ma'i, mau matini uira, e te mau ô ohipa IoT.

Te faaohipa nei matou i te mau tauihaa arata'i no te faahoturaa ohipa, e e rave'a hi'opo'araa ta tatou no te haapapû e, e nehenehe ta tatou e horo'a i te mau rave'a e te mau tauhaa roro uira maitai a'e i ta tatou mau hoani no te hoê taime poto no te hi'opo'araa. E rave tatou i te ohipa i piha'i iho i ta tatou mau hoani no te faataa ê ia ratou i te tahi atu mau tata'uraa.

Pŭpŭ Hamaniraa PCBA

Hoê i ni'a i te ahuru ma piti

No roto mai i te faanahoraa o te haapiiraa, te rave'a matini, faaî-noa-raa i te taata, no te faatupuraa e i muri a'e i te mau fare hooraa tao'a, e horo'a matou i te tahi mau faanahoraa hamaniraa uira no te faariro i to outou mau mana'o ei mau tauhaa i ni'a i te pa'epa'e.
E faariro tatou i te mau mea maitai ei ohipa matamua roa no te haapapû e, e nehenehe ta tatou mau hoani e farii i te mau tauhaa matamua, e nehenehe ta tatou e pahono e e hau atu i te mau tia'iraa o ta tatou mau hoani. MoKO te rave'a apî o ta outou ïa ma'itiraa maitai roa a'e no te apiti i roto i te hamaniraa i te matini roro uira o te ore e nehenehe noa e horo'a i te mau tauihaa i ni'a ia outou, e nehenehe atoa râ ta outou e tauturu i ta outou taiete ia haamaitai i te umeumeraa no te tata'uraa.

hamaniraa na roto i te matini roro uira

Putuputuraa roro uira

Te ti'araa o te mau taiete hamaniraa roro uira

Putuputuraa PCB

Putuputuraa PCB

PCB Assembly One Stop Services – PCB Assembly & Hi'opo'araa

Rave'a papa'i PCB

RPB Ma te hi'opo'a i te mau mea atoa

O matou te pû hamaniraa IB i ni'a roa mai te hamaniraa ha'iha'i e tae atu i te mau haapu'eraa rahi

Hoho'a no te PCB

Faanahoraa hoho'a no te PCB

E R ta tatou & PH pŭpŭ e hau atu i te 70+ te mau taata rave ohipa

CNC Machining

CNC Machining

E nehenehe ta te MOKO e faatupu i te mau tuhaa roro uira RA CNC

3PH Te pû nene'iraa

3PH Te pû nene'iraa

Ua horo'a o MOKO i te hoê piha 3D nene'iraa fare ohipa

No te aha MoKO

Opereraa i te hoê hoani

Hoho'a fenua o te ao nei

Ta tatou mau parau papa'i hopea roa a'e

Ineine no te farii i te hoê faahitiraa parau?

A fana'o i ta tatou pu'ereni e a hi'o eaha ta moKOTechnology e nehenehe e rave no outou.

Haamatau i ni'a