Te hoê aratai poto no te hamaniraa i te mau matini uira i te fenua Taina

Te hoê aratai poto no te hamaniraa i te mau matini uira i te fenua Taina
Te hoê aratai poto no te hamaniraa i te mau matini uira i te fenua Taina

I roto i te mau ahuru matahiti i mairi a'enei, Ua maraa oioi te mau pu hamaniraa uira i te fenua Taina, e i teie nei, ua riro mai te fenua Taina ei puai rahi roa a'e i te ao nei no te hamaniraa i te mau matini roro uira. Ia au i te mau tabula, te faufaa o te tapihaa o te mau matini roro uira i te fenua Taina i te matahiti 2020 Te mau nota 350 miria tara MARITE, te numera o te hoê tuhaa i ni'a i te maha o te faufaa o te amuiraa rahi i te matahiti 2020. No te mea te rahi noa ' tura te mau taiete na te ao nei o te maiti nei i te faaohipa i te mau matini roro uira i te fenua Taina, e tae noa'tu i te mau taiete tuiroo na te ao nei mai ia Tesla, Te mau apara, e Volkswagen. Tera râ, ua ite anei outou e, no te aha? Maitai roa, i roto i teie buka arata'i, e faataa mai tatou i te mau maitai o te mau matini roro uira tinito e nahea ia ma'iti i te hoê taata hamani matini roro uira maitai i te fenua Taina. I teie nei, e hi'opo'a amui ana'e tatou.

Te mau vahi maitatai o te hamaniraa uira i te fenua Taina

E rave rahi mau vahi maitatai no te hamani i te mau matini uira i te fenua Taina, i roto râ i teie papa'iraa, e tauaparau noa tatou no nia i te mau mana'o faufaa:

Te mau haamâu'araa haihai

Te hoê o te mau vahi maitai roa ' ' e o te hamaniraa i te mau matini roro uira i te fenua Taina, o te mau haamâu'araa haihai a'e ïa. I te hoê pae, Mea rahi te mau ravea ohipa i te fenua Taina, no reira, mea iti a'e te mau haamâu'araa no te ohipa i ǒ nei i to Europa aore ra i Marite Apatoerau. Eaha atu â, Ua faaineine-maitai-hia te ohipa a te fenua Taina no te haapapû e, e nehenehe te mau tao'a e hamanihia ma te maitai roa, no reira e rave rahi mau taiete e au a'e ai i te turu atu i te feia hamani matini roro uira tinito maoti hoi i te imi i te mau hoa i roto i te tahi atu mau fenua no Asia. I te tahi a'e pae, E nehenehe te feia hamani matini roro uira Tinito e fana'o i te mau faanavairaa faufaa i nia i te faito, o te nehenehe e faaiti atoa mai i te mau haamâu'araa no te hamaniraa. Te vai ra ta ratou te hoê buka rahi e te hoê anairaa tauihaa papu, no reira, e nehenehe noa ta ratou e fana'o i te mau tauihaa moni mâmâ roa ' ' e, faaitiraa mai i te mau haamau'araa no te hamaniraa.

Taime faa'o-faahou-raa poto

E rave rahi feia hamani matini roro uira Tinito o te horoa nei i te mau ravea no te hamani i te mau matini roro uira, mai te hamaniraa i te mau tauihaa e tae atu i te hamaniraa e te tairururaa, e ravehia teie mau ohipa atoa i raro a'e i te hoê noa tapo'i fare, o te nehenehe e faaoioi i to outou taime no te hoo. Hau atu, Te rahiraa o te mau fare hamaniraa matini roro uira i te fenua Taina, te vai ra ïa te mau matini no te faatere i te hamaniraa tauihaa, e nehenehe mau â ta ratou mau ravea aravihi i te pae no te ohipa e haamaitai i te aravihi e te hotu.

High Level of Expertise

Ua faaohipa te fenua Taina i te mau matini roro uira tau ahuru matahiti i te maoro e ua haaputu oia e rave rahi aravihi no te tavini i te feia hoo i roto i te mau pu hamaniraa tauihaa taa ê mai te automotive, rapaauraa ma'i, taata ha'u'ue, e te parururaa. No reira, mai te peu e te erehia ra ta outou taiete i te mau matini roro uira aravihi, i muri iho e ti'a ia outou ia apiti atu i te hoê taata hamani matini roro uira tinito no te turuhia e te mau rave'a e te aravihi no te hamaniraa i te mau matini roro uira.

Nafea ia maiti i te hoê taata hamani uira e nehenehe e tiaturihia i te fenua Taina?

Nafea ia maiti i te hoê taata hamani uira e nehenehe e tiaturihia i te fenua Taina

Mai te peu e e faaoti outou e faaohipa i te mau matini roro uira i te fenua Taina, e nehenehe te reira e riro ei mea fifi ia ma'iti i te hoê taata aravihi no te faaohipa i te. E mea ti'a ia outou ia ite e, ua hau atu i te 30,000 te mau matini roro uira tei tabulahia i ni'a ia Alibaba ana'e, no reira nahea e ti'a ai ia outou ia ma'iti i te hoê taata aravihi no ta outou opuaraa? I raro nei, e tabula matou i te mau mana'o matamua ia maiti ana'e matou i te hoê taata hamani matini uira i te fenua Taina, e tau'aparau hoê ana'e tatou i te reira.

Te huru maitai na mua roa

E hi'opoa - noa - hia te huru maitai ia hamani - ana'e - hia te mau matini uira i te fenua Taina. Ia ma'iti ana'e tatou i te hoê matini roro uira, e ti'a ia outou ia hi'opo'a i ta ratou faanahoraa hi'opo'araa maitai, te ravea papu roa ' ' e, o te hi'opoaraa ïa i ta ratou mau parau haapapuraa mai te ISO 9001, RoHS, E HA'api'ira'a ta'u, BSCI, e TE RA, o te haapapu ra e te naeahia ra ta ratou mau ravea hamaniraa e ta ratou mau tao'a i te mau ture e te mau faatureraa etaeta. I te hoê â taime, e nehenehe ta outou e ui no ni'a i ta ratou rave'a hi'opo'araa, mai te aha te huru hi'opoaraa ta ratou e rave no te hi'opoa i te huru maitai o te tao'a.

Te faito rahi o te taviniraa

Te horoa nei te feia hamani matini uira taa ê i te mau tauturu taa ê, te horo'a noa nei te tahi pae i te mau tauturu no te hamaniraa i te mau tauihaa, e e nehenehe te tahi pae e horo'a i te tauturu hoê. No reira, hou a rave ai i te hoê faaotiraa, e mea faufaa ia haapapû ia ratou eaha te mau tauturu ta ratou e horo'a mai no te haapapû e, e nehenehe ta ratou e pahono i ta outou mau titauraa no te opuaraa. I te tahi a'e pae, e ti'a atoa ia outou ia haapa'o maitai i to ratou aravihi, mea aravihi te tahi mau taata hamani tauihaa i te hamaniraa i te mau tao'a no te mau pereoo uira aore ra no te rapaauraa, area te tahi mau taata hamani tauihaa ra, ua ite ïa ratou i te reira i roto i te tahi atu mau tuhaa. Le industria fabricación yik'áalil electrónicos u China u ts'o'ok desarrollado jáan.

Faatereraa i te mau fifi

Na roto i te raveraa i te ohipa i piha'i iho i te mau taata hamani matini roro uira e fifi to ratou, e nehenehe te reira e faaherehere i ta outou mau haamau'araa e e faaiti i te taime no te mau haamau'araa. Maoti to ratou taairaa maitai e te feia hoo tao'a e nehenehe ai ratou e fana'o i te mau tauihaa e te mau tuhaa haihai a'e, o te nehenehe atoa e ape i te mau faataimeraa i te pae materia no te ereraa i te pae materia. Te tuu atoa nei te feia hamani matini aravihi i te tapao i nia i te faanahoraa i te mau fifi e te faanahoraa i te mau tabula, e nehenehe ta ratou e faanaho i te mau tuhaa moni e te moni apî tei niuhia i ni'a i te mau haamaramaramaraa no ni'a i te matete tei noaa mai ia ratou na roto mai i te mau taiete.

Te mau fare hamaniraa tauihaa

E mea maitai te mau fare hamaniraa tauihaa apî no te haamaitai i te aravihi i te pae hamaniraa tauihaa, mai te rahiraa o ratou e mau taata aravihi roa ïa. I te rahiraa o te taime, te haafaufaa rahi nei te hoê taata hamani matini roro uira aravihi i te faaôraa mai i te mau tauihaa e te mau rave'a apî, no te mea e mea iti roa te mau ravea a te mau matini tahito o te ohipa i nia i te tere - vitiviti - raa o te hamaniraa e te huru maitai o te mau tao'a. No reira, e nehenehe outou e ani i te taata hamani i ta ratou tabula tauihaa, e aore râ, e nehenehe ta outou e haere roa'tu e mata'ita'i i ta ratou fare hamaniraa tauhaa.

Mauhaa apî moKO: To outou hoa i te pae no te mau matini uira au - roa ' ' e - hia e outou

Ei taata hamani matini roro uira rahi i te fenua Taina, MoKO has been engaged in electronic contract manufacturing services for 16 mau matahiti, taviniraa i te mau hoani i roto hau atu i te 100 te mau fenua e te mau tuhaa fenua na te ao atoa nei, no roto mai i te mau fare hamaniraa tauihaa taa ê mai te rapaauraa ma'i, te pereoo auahi, Te mau nota, e te vai atu ra. E mea aravihi roa to tatou mau taata aravihi i roto i te mau rave'a aravihi atoa e faaohipahia nei, mai te hamaniraa i te mau matini roro uira e te mau matini roro uira e tae atu i te MAU matini roro uira e te mau matini roro uira, e nehenehe ta matou e rave i te mau mea atoa no ta oe opuaraa.

Mai te peu e te imi ra outou i te hoê hoa ohipa i te pae no te mau matini roro uira papu i te fenua Taina, o matou ta oe ma'itiraa matamua. A farerei ia matou i teie mahana no te ite hau atu no ni'a i ta matou taviniraa!

A FAAITE I TEIE PARAU

Haamatau i ni'a