Amuiraa no te hamani i te afata

Amuiraa no te hamani i te afata

Omuaraa: O MOKO te hoê pû hamaniraa roro uira arata'i e te hoê ohipa taviniraa na te ao atoa nei o te ti'a ia amuihia i roto i te mau afata matini e te mau afata roro uira. Teie taviniraa mai roto mai i te mau aua na'ina'i i reira e piti e faaha'ue ai i te hoê pcB e tae atu i te hoê afata hamani-ino-hia a'e, te hoê afata hoho'a rahi a'e..

Te amuiraa no te mau huru ohipa i roto i te afata
Te mau pureraa i moKO Technology Area

Te horo'a nei moKO Technology i te hoê afata uira e te mau matini atoa no te haamau i te hoê tautururaa tu'ati i ta matou mau hoani’ te mau titauraa no te faaora i te reira i te taime e i te moni. Ua riro ta matou pû taviniraa ei rave'a no te ana'iraa i te mau tauhaa fifi i roto i te tapihooraa, te ohipa i te pae o te ohipa, e te mau faaohiparaa no te parururaa.

Buka Haapa'o i te Mau Rave'a No te Hamani i te Amuiraa

Noa'tu te mau haapu'eraa ta'oto e aore râ, te mau amuiraa rahi, te horo'a nei tatou i te mau rave'a hope no te paturaa i te mau titauraa no te paturaa i te mau afata, oia'toa:

 • Te hoê aoraa u'ana
 • Faahope hope roa i te mau rave'a ha'uehae
 • Te mau tapo'i hoho'a
 • Tamatamataraa mai te ohipa, Te hopea, Te vahi o te vahi e te vahi auahi
 • Faaî i te tamataraa i te ô & Paapaa i roto
 • Te tau'a-taa-ê-raa
 • Haponoraa ti'a i te tauihaa
 • I muri a'e i te ohipa ohiparaa no te ôraa e te Tata'iraa i te mau tauhaa moKO Hamanihia
 • Wareusing & Te faatupuraa i te poro'iraa & Hi'o-haere-raa

E nehenehe ta tatou e horo'a i te SMT, TE MAUTH, e te mau rave'a rau no te hamani i te afata. Tei roto i to tatou mau aravihi te mau rave'a no te mau apitihia'tu e rave rahi, te mau haatiraa niuniu, e te mau amuiraa e te mau tuhaa auri ohie e te fifi atoa.

Me baleta na veiso'i kei na kee, e faaohipa tatou i te mau puohu tâhuhu tei tâîtîhia, ia haa noa'tu, ua taviri e aore râ ua taviri i te hoê na'na, tei pahono i te mau titauraa no te ohipa e no te nuu fa'ehau. Te horo'a nei tatou i te mau putuputuraa atoa i ni'a i te ao mai te mau tutau, te mau afata vairaa e te mau rave'a hi'o. E nehenehe te mau mana i roto i te meneho e faatupuhia ma te faaohipa i te mau tuhaa tei oti maitai i te matini mai te mau tii, mau huru tano, mau api tûtî, e PSU e papa'i parau. E nehenehe atoa ta tatou e horo'a i te mau amuiraa tei hi'opo'ahia no te faaiti i te mau haamau'araa. E faatere tatou i te mau hi'opo'araa no ni'a i te mau hoho'a hou a haamata ai tatou i ta tatou faanahoraa rururaa no te haapapû e, te faaiti nei tatou i te haamau'araa rahi roa a'e e nehenehe.

Ta tatou afata taatoa tei hamanihia no te mau faanahoraa hamaniraa, ua faaauhia ïa no te mau hinaaro o ta tatou mau hoani ia faatere i te faanahoraa i roto i te amuiraa, te mau tomite hi'opo'a, mau horoiraa & apitihia'tu, ha'atiraa na ni'a i te niuniu, tau'araa parau, te mau amuiraa i roto i te amuiraa. I roto i ta tatou mau pureraa, te vai atoa ra te paturaa no te poro'i (I roto noa i te taime), fare te huru, te mau ti'araa, reni faaamuraa ti'a e te i'oa o te taata e rave ra i te maa, te haaputuraa e te opereraa. Ta matou fâ o te faaherehere-tamau-raa ïa i te taime e te moni a to tatou mau hoani na roto i te horo'araa i te afata faito teitei roa a'e, o te paturaa ïa i te mau rave'a rururaa.

E nehenehe ta ta tatou mau hoani e farii e rave rahi
te mau maitai na roto i te ma'itiraa i ta tatou mau pureraa:

Te mau mauhaa e te mau tauihaa tamatamataraa rahi:

 • ESD e te huru o te tau raatira i te vahi no te atuaturaa maitai i te hamaniraa
 • Te amuiraa e te moni hoo maitai e te moni hoo
 • Tauturu i te pae no te faatereraa i te matini
 • Ohie roa ia pee i te mau faahitiraa parau e te poro'iraa na ni'a i te itenati

E ite rahi to tatou e te ite i roto i te hamaniraa i te afata ei haapapûraa e, e tape'a tatou i te mau ture teitei roa a'e ia putuputu ana'e tatou, tamatamataraa e te mau tauhaa i te hoê vahi hooraa taa ê, na roto i te reira e paruru ïa tatou i ta tatou mau hoani i te moni rahi e te haamau'araa i te taime. A papa'i ai matou i te mau tomite e te mau apitihia'tu no roto mai i te mau pû hamaniraa a te mau hoa hamaniraa, ua horo'ahia i te hoê taata hoo tata'itahi i te hoê raatira opuaraa o te auraa ra, e apî mai ratou na roto mai i te hoê taata imi tao'a i roto i te piha tata'uraa o te pereoo tata'itahi. Na roto i te reira, e nehenehe ta tatou e haapapû i te maitai, te peu maitai e te maitai roa i te e'a na roto i te afata te hamaniraa i te rave'a hamaniraa.

No te mea ho'i e hamani te hoê afata i te hoê apitiraa e o MoKO i horo'a mai ai i taua mau maitai tapihooraa ra, e rave rahi ho'i o ta tatou mau hoani e horo'a mai nei i te tahi atu mau rave'a atoa no te hamani mai ia tatou.

No te haapapû e, te tamau noa nei â to tatou mau faito maitai, e pûpû atu â matou i te tahi atu mau tautururaa no te mau tau'araa parau, hoho'a, te mau ta'a ô, e te hi'opo'araa e te hi'opo'araa o te PCB. Na roto i te afata MOKO te hamaniraa i te mau pureraa amuiraa, e farii ïa outou i te patururaa hope no te faanahoraa taatoa o te putuputuraa matini.

Te mau afata apî roa ' ' e i roto i te mau afata

Haamatau i ni'a