O matou te pû hamaniraa i te pcB i ni'a roa a'e mai te hamaniraa ha'iha'i roa e tae atu i te mau haapu'eraa rahi. Na te MOKO Apî e faaau i te tereraa o te ohipa, oia ho'i, te hamaniraa i te mau rave'a apî, hoho'a, amuiraa, tamataraa e te haaponoraa hopea. E tao'a mau ta oe mai te au i ta outou i hamani.

Feia hamaniraa no te PCB o te fenua Taina

Te rave'a aravihi moKO o te hoê ïa pû hamaniraa i te PCB e te taiete MOKO e ua haamanahia e te taiete MOKO e te numera o te putu'ite (Matahiti 501497). hoho'a maitai moKO 2 ia 50 te mau papaa parau papa'i te vai ra i roto mea etaeta, Haapaari HDI, e na tomite haapa'o. Mai te ha'iha'i e tae atu i te hamaniraa rahi, te faito teitei e te faahoturaa moni ha'iha'i o ta tatou ïa faatumuraa rahi. Hau atu i te reira, ta tatou hamaniraa 400,000 te mau tuhaa e te 30,000 te mau metera tuea o te pû hamaniraa IB i roto i te mau taina i te ava'e hoê. O matou te hoê o te mau pû hamaniraa ID o te taina PCB e ta matou pŭpŭ toro'a tei faatumuhia i ni'a i te hi'opo'araa maitai. Te vai nei i roto i ta matou fare hamaniraa te mau tauihaa faito teitei hopea roa a'e, e ua hoo mai matou i ta matou mau matini niu na roto mai i te mau pŭpŭ faafana'o. Haapotoraa, to tatou maitai, faatereraa, e e mea maitai te mau matini uira ei pû hamaniraa pcB matamua i roto i te mau taina.

Te mau huru pcB e papa'i e te taviniraa

RDB mata-hoê-hoê

Ua parau-atoa-hia te hoê papaa parauB. E mau iri ïa na ni'a i te iriraa tei riro ei mea papa i raro e aore râ, e mea ma'iri i raro. E mea tuiroo roa te reira no te ohipa au maitai, e e mea ohie roa e e mea faufaa ore te hamaniraa o teie mau mea. No te reira, e mea tano. Te auraa o te hoê noa pae, e tuuhia te mau tuhaa atoa i ni'a i te hoê pae o te tapura ereere. Tera râ,, e mea faufaa rahi teie mau iri faatere i roto i te mau matini uira ohie. No te mau opuaraa fifi, e faaite ratou i te mau otia.

RDE afa-tu'a-papa'i-pitiB

Hoê â ïa hoho'a i te PÔ HOê ana'e e te vai ra te mau tuhaa roro uira i na pae e piti o te meneraa. I ni'a i te mau tomite papa'i pae-piti, e piti rave'a e faaô nei i te mau tuhaa roro uira: na roto i te apoo e aore râ te mau rave'a aravihi o te mou'a. No reira, te rave'a e faati'a nei i te hoo-ti'a-raa i te mau tuhaa i roto i te iri papa'i, e mea u'ana roa ïa te mauhaa apî. Ia faaauhia i te, na roto i te huriraa i te mau ana i roto i te tapura ereere e e tuati i te mau tuhaa na roto i te hooraa. Te tahi atu â, e faufaa rahi to te mou'a o te mou'a mai te tahi atu mau ohipa, te tereraa haapaeraa maa, e te iti te teimaha.

RD PÔ papa'iraa rau

Ia au i te hinaaro e te faaohiparaa, e nehenehe te papa'iraa rau e hamanihia, e toru e aore râ, hau atu â tuhaa. Te faataa-ê-raa o te mau numera e faaohipa ïa i te materia ātete. Mai te reira atoa, i roto i te papa'iraa piti e te papa'iraa e rave rahi, te vai nei e piti rave'a: te mau mou'a e te apoo. Taa ê, tei roto i teie mau papa'iraa î rau 3 – 10 te mau hoho'a, tei te huru ïa o te mau faaohiparaa uira. E faaohipa atoa te mau matini no te rapaauraa ma'i e te mau pûnati i te mau papa'i faarahi. MoKO Te mauhaa apî maitai roa a'e no te mau pû hamaniraa pcB e rave rahi i roto i te mau taina.

No te haapoto i te, tei raro nei te mau maitai e rave rahi.

 • Faito na'ina'i
 • Mana'o mâ
 • Maitai rahi
 • Faarahi i te vai-au-ore-raa
 • Faananeahia te mau mea e nehenehe e rave
 • Reni tu'atiraa hoê

PC E nehenehe e faaho'i i te mana'o

E mea tuiroo atoa te pcB faaho'i-faahou-hia e te nehenehe e aore râ, te kopa.. Te horo'a nei raua e rave rahi maitai i ni'a i te iri papa'i o te iri ereere. No te reira, E mea faufaa rahi roa te PCB faaho'i-faahou-hia mai no te ha'utiraa teitei.
Teie te mau maitai o te:

E ite mai te reira i te maitai o te mahana, e e mea ohie roa ia puhi i te ve'ave'a o te mahana i te atea ê. E mea vitiviti a'e te poiiri o te PCB muri i te tahi atu PCB. Te haamaitairaa i roto i te ve'ave'a o te mahana e te ve'ave'a, e mea tauturu teie huru tapura ereere no te mau opuaraa fifi.

Hau atu i te reira, te haavîraa rahi a'e e te moni ha'iha'i; no te ohipa fifi e te teimaha. No reira, e mea ana'e a'e te RDM nehenehe nehenehe i te hoê PCB i te hoê PCB. E nehenehe ta ratou e faaiti i te ino e i te faufaa ore atoa. Haapotoraa, Te vai nei te mana'o o te reira ana'e i ni'a i te fenua nei e mea ohie ia itehia. E mea ohie atoa ta'na faanahoraa. Tera râ,, E ere atoa te mau iri papa i te mea faaino e te vahi au. No reira, e nehenehe ta ratou e faaherehere rahi atu â i te puai e e mea ohie no te mau mea e topa i ni'a i te reira.

RDE huru etaeta

I te rahiraa o te taime, e faaohipahia te tahua ha'iha'i no te tupa'ipa'iraa o te PCB. Na te reira e faaiti i te faaohieraa e te tipaparaa i ni'a i te tapura ereere. No reira, e rahi te oraraa o te mau tuhaa. E faaiti atoa te mau ino o te oraraa i te. I roto i te tapura ereere hopea o te hi'oraa maitai roa a'e ïa o teie nei RDBS. I te taime taa ê, e faatupu atoa te reira i te maniania ha'iha'i o te matini roro uira. Te faatumu nei te pû hamaniraa pcB na ni'a i te mau taina i ni'a i te faito maitai, te moni hoo e te haavîraa.

E mea faufaa roa no te mau ohipa rau mai te:

 • Pûnati no te putu'ite e te haaputuraa haamaramaramaraa
 • Pee'utari no 20
 • Matini atomi e atomi
 • Te pereoo auahi
 • Te Mau Hau 'Āpō

RB mea marû

Ua riro teie huru PCB ei nene'iraa i ni'a i te mau tahua ha'iha'i e e tae mai te reira i roto i te mau faanahoraa huru rau mai te hoê noa iho, RDE piti e e rave rahi papaa parau. E au te fâraa te mato i roto i te mau vahi e rave rahi no te faaiti i te ino o te mau tuhaa. E mea moni roa te PCB mai te au i te tomite tu'ati i te tomite tu'ati i te pcB. Te mau faaohiparaa i reira te teimaha e te vahi e mea faufaa roa, E mea au roa te PCB mai te mea e, e mea au. E mono te mau tuhaa rahi e te mau tuhaa teiaha i te PC FlexibleB. E titau te reira i te hoê vahi iti a'e no te amuiraa. Te faa'ohipa nei te mau taata hooraa pcB i roto i te mau haaina i te rave'a faaha'utiraa e te mau materia e au no te tauhaa iti ha'iha'i..

RDT na ni'a i te rave'a etaeta

E mea tu'ati-roa-hia te pcB no te apaparaa OAE huru etaeta e te mea marû. E rave rahi tuhaa no te hoê pûpûraa I'OA (PCB) i te mau pae etaeta huru etaeta no te hamani i te reira. E rave rahi mau maitai e vai ra mai te hoê RDP huru etaeta. E mea iti roa te mau tuhaa mai te hoê tâtâîraa e piti i ni'a i te iri papa'i.. E moni rahi e te teimaha to te hoho'a. E nehenehe te reira e haamanahia no te parauraa i te tetârôraa, te hitimahuta, e te tahi atu mau titauraa i te pae ohiparaa. Ua haapii-atoa-hia te reira ma te mau tî ore, te mau apitiraa e te mau ta'i tu'atiraa. No reira, e faarahi te reira i to'na parau-ti'a e to'na parau-ti'a ia faaohipahia ana'e no te mau faaohiparaa e titauhia.

Ta matou mauhaa hamaniraa

Hoê o te mau tupa'ipa'i i roto i te mau iri faarii na roto i te nene'iraa e te hamaniraa i te hoho'a. e tura'i tamau noa tatou ia haavî i te tereraa o te mau rave'a apî. Te rahiraa o te mau pû hamaniraa pcB i roto i te mau taina o te faatumuraa ïa i ni'a i te mau hamaniraa e rave rahi. Aita i maoro a'enei, ua faahaerehia te rave'a apî no te rave'a apî no te pahono i te mau hinaaro no te ma'imiraa e te faahoturaa i te mau ohipa no te rave'a aravihi moKO e te tahi atu mau faanahoraa.

Hau atu i te reira, tei raro nei te mau tauihaa faananea i muri nei:

 • Matini hi'opo'araa ti'a
 • Reni no te mau hoho'a
 • Reni ni'a matini e û ra CNC
 • Te ana'iraa hi'opo'araa o te mau mea hi'opo'
 • Reni hamaniraa hoho'a huru ê
 • Reni matini ite-ore-hia
 • Matini hamani
 • Reni faaru'eraa kopa
PCB Church Service

Reni no te mau hoho'a

Te ana'iraa matini a te Pû Hamaniraa PCB

Te ana'iraa hi'opo'araa o te mau mea hi'opo'

PCB Manufacturer Service CNC

Reni ni'a matini e û ra CNC

Reni faaru'eraa na te Mau Hamaniraa PCB

Reni faaru'eraa kopa

Pû hamaniraa PCB

Reni hamaniraa hoho'a huru ê

Reni Matini Ta'ohiparaa a te Pû Hamaniraa PCB

Reni matini ite-ore-hia

Tauturu iritiraa I'oa OAB

Matini hamani

Matini Iritiraa I'oa OAB

Matini hi'opo'araa ti'a

No te aha e ma'iti ai i te mauhaa apî moKO

Ei haapo poto noa, ua riro matou ei hoê o te pû hamaniraa ID o te fenua TainaB, horo'a i te hoê taviniraa maitai roa, tei roto atoa te faanahoraa i te ohiparaa, Taata peni hoho'a PCB e te mau mauhaa e titauhia no te mau putu'ite NOTM PCB. E horo'a atoa te MOKOT i te hoê tauturu hoani no te ana'iraa na'ina'i e te rahi tata'itahi. Te horo'a atoa nei matou i te hoê faanahoraa EPM e faahiti i te tari'a i te mau hoani, e mea tauturu e e mea ohie roa ia faaohipa. No reira, ta tatou mau pŭpŭ ohipa e 70 Te mau taata faatere ohipa, 24/7 rave'a i ni'a i te itenati, e te mau rave'a apî roro uira PCB e horo'a i te hoê hoani i te taata hoo i te fare hamaniraa taina PCB (Rave'a aravihi moKOT).

24*7 Rave'a no te farerei atu

24*7 Rave'a no te farerei atu

Pŭpŭ ma'iti haapa'o e 45 Hooraa & 70 Te mau taata faatere ohipa

Pŭpŭ ma'iti haapa'o e 45 Hooraa & 70 Te mau taata faatere ohipa

Parau hi'opo'araa tano no te haponoraa i te taime tano

Parau hi'opo'araa tano no te haponoraa i te taime tano

Aita e ôraa na ni'a roa a'e i te poro'iraa(MOQ) Titauhia

Aita e ôraa na ni'a roa a'e i te poro'iraa(MOQ) Titauhia

Ua ineine te mau faaauraa NO TE DOD / Ua tapa'ohia te ITAR

Ua ineine te mau faaauraa NO TE DOD / Ua tapa'ohia te ITAR

Vahi & Te mau rave'a horo no te rereraa na ni'a i te RDB

Vahi e faaaano i te manureva tei faati'ahia no te hoê PCB

Hoê â mahana & Te mau taime no te hopea hepetoma

Hoê â mahana & te mau taime no te hopea hepetoma

TE MAU RD haapa'o I'OA (PC) tei haamanahia no te PAE OA

TE MAU RD haapa'o I'OA (PC) tei haamanahia no te PAE OA

Faa'ite-papû-raa rahi no te hamaniraa OAB
Hoê tumu parau 1 – 50 papa'iraa
Materia TE 4 no TE MAU FAUFAA, CEM-1, CEM-3, Ha'iha'i TG, TE mau rave'a no te mau tau e te mau hau e te mau tau e te mau, TE MAU RAVEA-1, TE 2 no TE MAU FAUFAA, Nehenehe e rave i te mau mea e au i te
Te maraa rahi o te tomite faatere 0.2mm – 7mm
Max. te pae hopea o te tapura ereere 500mm * 500mm
Minuti. rahi o te apoo i haapiihia 0.25mm
Minuti. aanoraa o te reni 0.075mm (3te mili)
Minuti. taa-ê-raa reni 0.075mm (3te mili)
Faaotiraa/Rapaauraa Mata HALS/HALS e arata'i ti'amâraa, Te ete o te mau moa, Auro o te mau moa, Utuhiraa i te auro
Te maraa rahi o te kopa 0.5 – 4.0 hoe ha'u
Û tapo'i o te taata hoo matie/û ereere/ûa/uteute/ninamu/re'are'a
Area no te mana'o tûta'u TE MAUTH: ±0.075, NTPH: ±0.05
Haamatau i ni'a