Hoho'a matarohia

Te mau hoho'a matauhia, o te hoê ïa ravea o te nehenehe e hamani i te mau tuhaa apoo e te miti ore. E mea au ore te mau tuhaa, e e nehenehe e faaohipahia no te hoê tau maoro. E rave rahi mau fare raveraa ohipa e ti'a ia faaohipa i te mau hamaniraa tauihaa rarahi, oia ho'i te vai ra te mau tuhaa o te mau hamaniraa roro uira, te mau tuhaa o te pereoo (auto components), mau tuhaa no te mau tauihaa rapaauraa ma'i, mau ha'uti, mau farii farii, e te vai atu ra. I roto i te hamaniraa i te ohipa, te mau materia tumu i faaohipahia no te hamani i te mau hoho'a, e mau buka pa'ôô ïa e te auri. E mea taa ê te faanahoraa e te faatanoraa no te mau materia rau i roto i te faanahoraa e te faanahoraa o te mau titauraa. Ei mau hoho'a hamani tau matahiti i teie nei, Te mau parau tumu no te mau rave'a apî moKO no ni'a i te hamaniraa e te hamaniraa i te auri e te hamani i te mau hoho'a i ni'a i te tahi atu mau hoho'a rahi, ia papû e, e nehenehe ta tatou e pahono i te mau taime atoa mai te mea eita tatou e hau atu i te mau hinaaro o ta tatou mau hoani.

No te aha moKO Te mauhaa apî?

Iteraa faufaa rahi

Ua haamauhia te Rave'a Apî MOKO i te matahiti 2006, tei roto i te tuhaa hamaniraa hoho'a e te hamaniraa i roto i te moKO Technology te vai ra te mau taata aravihi i hamani i te reira, te mau taata rave ohipa, e te feia rave ohipa aravihi. E ite toro'a to tatou e e ohipa rahi ta tatou i rave no te hamani e no te faaohie i te mau rave'a aravihi, na te reira e tura'i ia tatou ia horo'a i ta tatou mau hoani i te mau hoho'a o te mau faatureraa maitai roa a'e.

Tauihaa no te mau hoho'a peni

Na roto i te mau matahiti, Ua haamau'a MoKO e rave rahi haamau'araa no te faananearaa i te mau mauhaa no te haapapû e, ua tae ta tatou mau mauhaa i ni'a i te faito faatere o te ohipa. E hamaniraa maitai a'e ta ta matou mau matini, e nehenehe atoa te reira e haapapû i te faito maitai o ta matou mau tao'a.

Maitai rahi a'e

Ua farii te rave'a apî MOKO i te mau parau tu'ite mai te ISO9001:2015, ISO14001, ISO13485, Te mau Ta'o apî, BSCI, e TE RA, ua faataahia ta matou fare hamaniraa e ta matou mau hamaniraa no te mau ture na te ao atoa nei. Eaha atu â, na ta matou aupŭpŭ hi'opo'a maitai e faatere i te mau tauihaa atoa no te haapapû e, te faito maitai o te mau tauihaa i fariihia e ta matou mau hoani o te haapiiraa matamua ïa.

Taime faaoraa haapaeraa maa

Ua hau atu i te 350 te mau rave ohipa i roto i te mauhaa apî moKO tei haapiipiihia i te pae no te haapa'o. Ua haaputu te mau rave ohipa e rave rahi matahiti ohipa i roto i te matini, no reira e mea teitei roa ïa to tatou aravihi i te ohipa. I te tahi a'e pae, e nehenehe ta tatou e taa oioi i te mau hinaaro o te mau hoani, e e nehenehe te haaparareraa mana'o tano maitai e faaitoito i te nuuraa o te ohipa e i te pae hopea e haapapû i te taime faatîtîraa vitiviti.

Taviniraa Maere

Ua horo'a te Mauhaa Apî MOKO i te pûpûraa i te mau hoani maitai a'e i ta tatou mau hoani, ta matou pŭpŭ hoo tao'a, o te 24/7 e roaa no te horo'a i te rave'a maitai a'e e te pahonoraa vitiviti i ta tatou mau hoani.

Hamani i te mau opuaraa

Te mau hoho'a matarohia

Te mau hoho'a matarohia

Hamani i te hoho'a

Hamani i te hoho'a

faahaehaa i te dme

Roll over moldbase

tauraa ha'ueraa na te ha'upure

Te mau tao'a e vai ra i roto i te auri

Tu'atiraa o te patia i ni'a i te ohipa

Tu'atiraa o te patia i ni'a i te ohipa

faarii i te îtî pa'o

Faarii i te kee pa'o i ni'a

Te mau mea e ferurihia a faaineine ai i te hoê hoho'a

Mea faufaa roa te hamaniraa i te hoho'a no te peu tumu a'o, e nehenehe te reira e faaûru ti'a i te ohipa e te tereraa o te mau hoho'a, e i muri iho e taui i te huru o ta outou mau tao'a hopea. No te mea ho'i e, e taahiraa faufaa roa no te hamani i te hoho'a o te hoho'a, eaha te mau mea e ti'a ia tatou ia feruri a hamani ai tatou i te hoê hoho'a? Maitai roa, i raro nei te tahi mau hi'oraa faufaa roa.

Te hoho'a: Mea taa ê te taime hamaniraa o te hoê hoho'a matauhia i te mau hoho'a taa ê. Ei hi'oraa, mai te mea e hamani outou i te hoê hamaniraa e te mau taura moero hohonu a'e, ei reira e roa roa'tu ai te taime hamaniraa o teie hoho'a i te mau taura farero mori.

Te mau oraa: E tia ia outou ia hi'opoa i te mau hoho'a ia hamani ana'e outou i te hoê hoho'a tarai, e nehenehe te reira e haafifi mai ia iriti ana'e mai i te mau tuhaa o te hoho'a mai te mea e, aita te reira i tano.
Te pae ni'a: Ua hinaaro anei oe ia hamani maitai a'e? Maitai roa, i reira e nehenehe ai ia outou ia feruri i te hamani i te hoho'a nana'o, te mau hoho'a ha'apaparaa, e te tahi atu mau faaotiraa.
Te Mau Cavits: E nehenehe te hoho'a o te mau uaina e haaputapû i te tereraa o te mau hoho'a, mai te mea e ua hamanihia te mau oti'a ma'i aivanaa, ei reira te mau oti'a roto e rapae e nehenehe ai e riro ei mea hau'a i te taime a hamanihia ai te hoho'a no te haapapû e hoê â huru â te faito o te mau ana'iraa.
Te rarahi e te rarahi: Ia hamani ana'e tatou i te hoho'a, e mea faufaa atoa te teimaha e te rarahi o te ote'o, mai ta ratou e faatupu i ni'a i te ohuraa o te taime.

Haamata i ta oe opuaraa na roto i te hoê taata aravihi

Ua ineine matou no te tauaparau i ta outou opuaraa i teie nei, a pata i raro nei e aore râ a niuniu mai ia matou i te 86-75523573370 i teie mahana!

Haamatau i ni'a