Te mau pû hamaniraa roro uira

Te ti'aturi rahi nei to tatou oraraa i ni'a i te mau matini e te mau tauhaa roro uira. E mea fana'o roa tatou i te mea e te ora nei tatou i te hoê tau i reira teie mau tao'a moni rahi atoa e nehenehe ai e fana'ohia na roto i te mau ravea hamaniraa uira. Na te reira e faati'a ia tatou ia ite i to tatou mau hinaaro e ta tatou mau ohipa matarohia. Ia ti'a ho'i ia tatou ia hamani e ia hamani i te mau matini uira no te haapa'o i teie mau hinaaro e teie mau ohipa. No reira, e faati'a te reira ia tatou ia faaohie i to tatou oraraa e ia riro to tatou ao ei vahi maitai a'e.

Te tiaraa o te mau taiete i te pae no te mau matini uira

Te mau ravea hamaniraa uira, o te mau ravea ïa ta tatou e faaohipa nei no te faaî i ta tatou mau tauihaa hamaniraa tauihaa. E pûpû teie mau pŭpŭ i te mau pureraa rau e tu'ati i te faanahoraa, paturaa, opereraa, e te tâtâîraa i te mau tuhaa roro uira. Te turu'i nei te mau taata tuiroo i teie mahana i ni'a i te hamaniraa i te matini roro uira. Tera râ,, ua haere te tahi mau taata imiraa faufaa e tae noa'tu i te faaîraa i ta ratou mau tapuraa i roto i te mau taiete hamaniraa i te parau faaauraa na roto i te matini roro uira. Te tahi o te mau pureraa i horo'ahia e teie mau taiete, aita râ i taoti'ahia no:

 • Ha'api'ira'a pāpā'ira'a pā
 • Putuputuraa PCB
 • Amuiraa huru ê i te mau mea e î i te î i te taata
 • Hi'opo'araa
 • I muri a'e i te mau faanahoraa hooraa
 • Amuiraa niuniu
 • Hoho'a no te faaauraa
 • 3-PH faahoho'araa
 • Te haponoraa matarohia no te haponoraa
 • Faatereraa i te faanahoraa
 • Te oriorio ra te huru o te tueraa tamarii e te ve'ave'a
 • Tamatamataraa ohipa
 • Te aoraa
 • 3-PH CAD E te hi'oraa pae tino
 • Te rave-faahou-raa e te faaîraa
 • Te pauraa
 • Hi'opo'araa maitai
 • Hi'opo'araa ohipa
 • Haapiiraa i te pae no te faatereraa i te matini

No te aha e ti'a ai ia outou ia au maitai i te mau taiete hamaniraa roro uira?

No reira, te taa nei ia outou eaha te parau faaau no te hamaniraa i te mau taiete roro uira. No reira, e uiui paha outou e, no te aha e mea au a'e na te feia rave ohipa ia rave mai i te mau pureraa a teie mau pŭpŭ. E mea papû maitai e e mea ohie te mau tumu no te apo mai:

 • Na roto i te raveraa i te ohipa e te mau taiete hamaniraa roro uira, e tauturu te reira ia oe ia haamaitai i te taato'araa o ta outou ohipa hamaniraa.
 • E tauturu te reira i te hoê taiete ia pahono i te aniraa a ta'na mau hoani.
 • No reira, e nehenehe te taiete e manuia a'e i te mau ohipa i roto i te taiete.
 • Taa ê noa'tu, e opere te reira i te mau fifi i roto i te mau fare hamaniraa e rave rahi.
 • E tauturu te reira i roto i te faahoro-papû-raa i te mau haamau'araa.
 • No reira, e taime to te hoê taiete ia faana'o maitai a'e i ta'na mau rave'a tauturu.

Te mau faanahoraa hamaniraa roro uira a te mau faturaa parau tinito

Te tuu mai nei te hoê parau faaite tei nene'ihia e te hoê taiete arata'iraa a te makete e, ua faataahia te parau tu'ite no ni'a i te hamaniraa i te parau faaau i te matahiti $417 e rave rahi miria taata i te mau Hau Amui no Marite ana'e. Te tuu atoa nei teie parau faaite e, e ite ïa te mau pû hamaniraa roro uira i te tupuraa rahi i Europa, YD, Auteraria, e te tahi atu mau fenua i roto i te mau matahiti i muri nei. Ia au i teie mau ohipa, e mea ohie roa ia ite e, e mea titau-rahi-hia teie mau pureraa no te hoê tumu maitai.

Ua rahi roa te mau fenua i hamanihia i te mau rave'a apî, noa'tu râ, te ere nei râ ratou i te mau rave'a a te taata. No reira ratou e au ai i te faaohipa i te mau pûpû tei î i te mau rave'a a te taata. No reira, ia imi ana'e outou i te parau faaau no te hamaniraa i te matini roro uira, e riro ïa te fenua Taina ei taata titau ti'a maitai roa. No te mea te vai nei ta Taina te rave'a tauturu rahi roa a'e i roto i te ao nei. Taa ê noa'tu, e rave rahi ta ratou mau taleni e aita e feia rave ohipa ite ore. No reira, mai te mea e, e hinaaro outou e rave mai i te mau parau faaau no te hamaniraa i te mau matini, e haere ïa outou e te hoê fare hamaniraa tinito mai te MoKO Technology. Na te reira e faati'a ia outou ia farii i te hau i roto i te feruriraa e, tei roto ta outou mau hamaniraa i te mau rima i te pae no te paruru, e e roaa ïa ia outou te haapapûraa maitai roa a'e..

Te mau vahi i reira te mau pû hamaniraa uira na te tinito (MS) horo'a i te haamau'araa no te tata'uraa.

Te moni rahi no te hamaniraa i te mau iri papa'i PCB, tei te huru ïa o te moni hoo o te mau materia hoo. No reira te moni rahi e iti mai ai ia hoo ana'e outou i te moni rahi. No reira, Pinepine te mau pŭpŭ rahi i te fana'o i te hoê maitai tano ore ia tae ana'e mai te reira ei hoo. No te mea ïa e mea iti a'e te mau haamâu'araa a te mau taiete roro uira rarahi. No reira, e nehenehe ta ratou e horo'a i te moni hoo maitai a'e i ta ratou mau hoani. I te tahi a'e pae, e rave te mau taiete ha'iha'i na'ina'i i te moni na'ina'i no te reira e riro ai ratou i te aufau rahi atu â. No reira, aita e roaa i te mau pŭpŭ na'ina'i a'e ia horo'a i te moni maitai a'e i ta ratou mau hoani. No reira, mai te mea tei roto outou i te reira huru ohipa, e nehenehe ïa ta outou e tamărû i to outou mau huru oraraa na roto i te fariiraa i te mau rave'a uira. Mai te mea e ma'iti outou ia tarahu i te mau pureraa na ni'a i te matini roro uira, ei reira e faati'a ïa te reira ia outou ia tapu i te mau haamau'araa na roto i te mau rave'a rau. Teie te tahi o teie mau rave'a:

 • Moni PTH/DIP

E nehenehe ta ratou e horo'a i te tahi atu mau rave'a no te faarava'iraa PTH/DIP.

 • Te mau haamau'araa materia

Te haaputuraa i te mau materia faufaa ore i roto i te moni maitai.

 • Te mau haamau'araa no te tamatamataraa

Tamatamataraa manuïa i te mau tomite faatere o te PCB e te mau rave'a roro uira. E nehenehe te reira e faaiti roa i te mau haamau'araa o te ohipa, mai te mea ihoa râ e, te rave ra outou i te mau matini fifi mai te niuniu roro uira.

 • Te mau haamau'araa no te amuiraa

Te faati'a nei ratou ia outou ia faaineine maitai a'e i te mau pute uira na roto i te mau haaati e te auri.

 • Moni no te tau'araa

Te horo'a nei te mau rave'a roro uira i te mau pû hamaniraa tauihaa i te tahi atu mau pû haaputuraa. No reira, e te haamau'a ra oe i te tahi mau haamau'araa na'ina'i a'e.

 • Haamau'araa no te haamau'araa

Aita e titauhia ia outou ia rave i te hoê faanahoraa no outou iho. No reira, e nehenehe ta outou e faaherehere e rave rahi mau haamau'araa no te haamau'araa a tupu noa ai ta outou hamaniraa i te rahi.

 • Te mau haamau'araa no te opereraa

E nehenehe ta te mau fare hamaniraa parau tinito e rave i te mau ohipa hamaniraa tauira i ni'a ia outou. No reira, e faaherehere outou e rave rahi mau haamau'araa ia au i te mau haamau'araa no te opereraa.

 • Tâtâîraa i te mau haamau'

E ni'a roa'tu i te reira, e nehenehe ta ratou e tata'i i te mau oro'a no outou. No reira, e haaputu outou e rave rahi moni no te aufau i te mau haamâu'araa no te tata'iraa, e e iti mai te mau haamâu'araa no te hamaniraa e te mau haamâu'araa no te tâpûraa.

 • Te mau haamau'araa no te faatereraa

Mai te mea e hinaaro outou i te rave i te hoê taahiraa i mua, i reira outou e nehenehe ai e faahaere atoa'tu i te pûnuraa i ta outou mau hoani e te tereraa o ta outou ohipa taviniraa i te hoê taata no ratou. No reira, e faaherehere ïa te reira i ta outou mau haamau'araa no te faatereraa e te mau haamau'araa tapihooraa e tae noa'tu i te.

 • Te mau haamau'araa no te hamaniraa

E horo'a mai te reira ia outou i te mau rave'a maitai a'e no te mau rave'a tumu. No reira, e nehenehe ta outou e ite i te mau rave'a aravihi o te oraraa. No reira, e nehenehe ta outou e faaherehere rahi i te moni no te hamaniraa i te mau tauihaa e no te faaô atu i roto i te hamaniraa i te mau matini roro uira aravihi e te moni.

Te mau pû hamaniraa roro uira EMS tei horo'ahia mai e te rave'a aravihi moKO

E pionie tatou i roto i te mau rave'a hamaniraa roro uira, e e roo to tatou no te ohipa maitai i roto i te roaraa o te mau matahiti. Ta tatou ohipa hamaniraa o te hoê ïa o te mau taata taa ê roa a'e i roto i te ohipa. Te faate'ote'o nei tatou i roto i ta tatou nuu ohipa aravihi e ta tatou mau faatureraa teitei roa a'e no R&D.

 • Putuputuraa SMT

E fare rururaa maitai roa ta matou SMT. Na te reira e horo'a ia tatou i te rave'a no te hamaniraa i te mau hamaniraa e te mau huru faito atoa. No reira, e nehenehe ta tatou e parau e, o ta tatou mau pureraa amuiraa te mea maitai a'e i roto i te mau titauraa no te farii i te reira, te raveraa i te, e te rave-faahou-raa. To matou faito faito hoo, o te mea maitai roa a'e ïa ta outou e tae a'e. Taa ê noa'tu, e nehenehe ta tatou e rave i te hi'opo'araa mata tauhaa i roto i te fare. No reira, e nehenehe ta tatou e pûpû atu i ta tatou mau hoani i te haapapûraa maitai roa a'e.

E pae reni putuputuraa SMT no te mau rave'a aravihi no te MOKO. Ua faaineine-maitai-hia teie mau reni no te hamaniraa i te mau aanoraa o te PCBA. E nehenehe ta tatou mau reni tahoê e taui oioi ia au i te mau titauraa. No reira, e horo'a mai to tatou mau reni i te hoê reni faito teitei roa. Na te reira e faati'a ia tatou ia rave maitai i te mau aniraa atoa a ta tatou hoani. No reira, e tamau noa matou i te hamaniraa e i te opere i te mau tau roro uira na mua a'e i te mau tai'o mahana hopea.

 • Te Amuiraa No te Mau TaamuRaa

MoKO e rave rahi mau matahiti to te mau rave'a no te horo'araa i te mau pureraa taamu na ni'a i te niuniu i ta'na mau hoani faufaa rahi. No reira, e nehenehe ta matou e horo'a'tu i te mau tautururaa atoa no te taamu o te mauhaa tavaha ia outou mai te au i to outou mau hinaaro. No reira, oia ho'i te ripene afaro e te TERERAA. No reira, e nehenehe ta tatou e faaetaeta i to tatou puai mai te au i te tautururaa, hamaniraa, e te mau tu'atiraa taa ê no te horo'a i te mau pû e te mau hamaniraa maitai i roto i ta matou mau hoani faufaa.

Taa ê noa'tu, te pûpû atoa nei matou i te mau rave'a niuniu taviri ia nehenehe ia outou ia faaohipa i te reira no te faaî-noa-raa i ta outou mau tauhaa i roto i te mau buka huru rau. Ta tatou mau ô taa ê, o te haponoraa ïa i te haapaeraa maa, amuiraa maitai, te faatureraa e te tamataraa tamau, e te mau taata e hinaarohia. E mea taa ê roa ta matou pŭpŭ no te tauturu i ta matou mau hoani i te taime mau. No reira, e nehenehe ta tatou e horo'a i te aparauraa maitai no te haapa'oraa i ta outou mau poro'i.

 • Te haapu'eraa I'oa OAB

I roto i teie huru rururaa PCB, na te taata hoani e horo'a mai i te mau tuhaa faufaa rahi. I te tahi a'e pae, na te pû hamaniraa e haapa'o i te mau faanahoraa hamaniraa e te hamaniraa. E ti'a ia outou ia ma'iti i teie rave'a mai te mea e, te ohipa ra outou i ni'a i te mau tauhaa roro uira moni rahi roa, o te riro ho'i ei tuhaa taa ê roa no te matini roro uira. Na te reira e haapapû ia outou e, aita e taata e nehenehe e tapiti i ta outou mau tauhaa e ta outou faanahoraa hamaniraa e vai noa te faufaa rahi.

 • Amuiraa no te hamani i te afata

Te haapeu nei tatou i to tatou aravihi no te horo'a i te mau haatiraa atoa no te mau haatiraa matini e te niuniu uira. Taa ê noa'tu, ua haamaitaihia teie mau haatiraa mai te au i te mau hinaaro e te mau titauraa a to tatou mau hoa. No reira, e roaa ia ratou te aravihi no te haaputu i te moni e te taime rahi. Te horo'a nei matou i te mau tauturu taa ê o te tauturu i ta tatou mau hoani ia tapapa i te mau tauhaa fifi no te parururaa, tamoni ore, e te mau faaohiparaa i te pae ohipa.

I roto i ta tatou mau faanahoraa hamaniraa afata te hamani-raa-hia te mau tomite hi'opo'a, te mau haatiraa niuniu, te mau ha'uraa no te mau ti', e te tahi tomite. Te parau atoa nei tatou e, na roto i te pûpûraa i te hoê hamaniraa ti'a i te mau tuhaa e te mau reni arata'i. Na te reira e faati'a i ta tatou mau hoani ia faaherehere i ta ratou faufaa moni. E ni'a roa'tu i te reira, e horo'a te reira ia ratou i te hoê â faufaa rahi i roto i te fifi e te opereraa.

 • Putuputuraa PCB ma te tamoni ore

E roo to te arata'iraa e, e ohipa taero mau. E rave rahi parau faaite e parau nei e, e maui ino to te reira i ni'a i te ea o te taata, te oraraa animala, e te tanuraa i te tupuraa. I mutaa ihora, te rahiraa o te mau pû hamaniraa tei faaohipahia no te arata'i ei tuhaa rahi i roto i ta ratou mau tomite pcB. Aita ratou i ite e, e nehenehe te reira e tomo atu i roto i te vahi i muri a'e i te faaru'eraa pehu i roto i te mau faaru'eraa pehu. No reira, te rave nei te mau ti'a no te oraraa e no te mau faatereraa hau e rave rahi ia mo'ehia te faaohiparaa i roto i te mau matini roro uira. E no reira, te rahiraa o te mau hoani e ti'a ïa ia haapa'o i te mau arata'iraa o te faahepo ia ape i te arata'iraa i roto i te hamaniraa o te mau tomite no te PÛB. MoKO Te mauhaa apî o te hoê ïa pionie i roto i teie nei titauraa a pûpû ai tatou ma te te'ote'o i te mau pureraa amuiraa ti'amâ.

Haamatau i ni'a