Taviniraa tei mau i roto i te mau hoho'a

Te horo'a nei MoKO i te mau rave'a e faatano hoê ana'e tei mau i te mau rave'a no ta matou mau hoani o te tapo'i nei i te îraa o te ohuraa o te tereraa o te ô.

Eaha te hoho'a mau?

No te haroaroa i teie uiraa, e ti'a ia tatou ia ite i te auraa o te hoê faanahoraa tei papa'i-matamua-hia.

Te faaite nei te hoê faanahoraa tei haamauhia i ni'a i te hoê rave'a matini roro uira tei niuhia i ni'a i te hoê matini roro uira (microprosoror) e te matini roro uira tei faataahia no te faaoti i te mau ohipa taa ê, tei riro ei ti'araa ei taata ti'amâ e aore râ ei tuhaa no te faanahoraa. Ei hi'oraa, hoê matini pu'a ahu, hoê niuniu maramarama, e aore râ e rave'a parururaa e nehenehe te taatoaraa e riro ei faanahoraa e vai ra.

No ni'a i te hoho'a o te mau faanahoraa tei mau, e rave'a râ no te tahoê i te mau matini e te mau faanahoraa aueue ore no te patu i te hoê faanahoraa e no te faaoti i te mau ohipa taa ê. E rave rahi taahiraa i roto i te reira oia'toa te faanahoraa PCB, te ta'ote'o o te pûtu e te faanahonahoraa i roto i te microcontroller.

Pû hamaniraa hoho'a moKO

I te mau rave'a apî moKO, e nehenehe ta matou mau faanahoraa papa'i e faatano i te rave'a maitai roa a'e no ta outou opuaraa. E feia aravihi ta tatou feia aravihi i teie vahi, e e ohipa ïa ratou na muri iho ia outou i roto i te opuaraa mai te faahoho'araa mai te hamaniraa i te faanahoraa tei hamanihia no te haapapû e, e nehenehe i te faanahoraa i hamanihia e tano i ta outou mau titauraa e e ohipa maitai ai. E nehenehe ta tatou e tauturu i te mau hoani ia faahotu e ia faaohipa i te mau faanahoraa tei mau i raro a'e i te mana e ia faatere i raro a'e i te mau huru fifi.

MoKO o ta outou ïa pûnâraa tei mau maitai i te mau rave'a o te faaaravihi nei i roto i te mau faanahoraa roro uira e te hamaniraa i te mau pû. Hinaaro ia ite i te tahi atu â mau haamaramaramaraa? A farerei mai ia matou i teie nei e aore râ a taniuniu mai ia matou i te 86-75523573370 no te farii i te hoê pahonoraa vitiviti.

Pû faaineineraa mau no te mau hoho'a moKO

No te aha te tauihaa roro uira moKO?

  • E feia aravihi tatou i roto i te faanahoraa o te mau matini. Ua haaputu tatou i te 10 e rave rahi mau matahiti aravihi o te faati'a ia tatou ia rave i te mau opuaraa rau i roto i te mau fare ohiparaa taa ê. E tauturu na matou ia outou i roto i te tereraa o te mau hoho'a, noa'tu e, e nehenehe ta outou e faatumu i ni'a i te tahi atu mau tuhaa o ta outou ohipa.
  • Ua horo'a moKO i te hoê taviniraa tei mau i roto i te hoê taime haamataraa poto no te taui, e e haapapû atoa ho'i i te huru o te reira i te hoê â taime. Mai te mea e, ua iti roa te taime o ta outou opuaraa, e nehenehe ta matou e rave i te reira e ia faatupu i ta oe opuaraa i te reira ihoa taime.
  • Te mau documentationsystems. Na te huru maitai o te mau api parau e faaoti e, e nehenehe anei e taa i te mau hoho'a e te feia aravihi, Faahoho'araa na te mau taata turu i te mau matini e te mau matini hamani hoho'a. I ǒ nei i MOKO, te vai nei ta tatou mau faanahoraa no te mau parau papa'i e te mau rave'a aravihi, no reira, mai te mea e, e hinaaro outou e hamani i te hoê hoho'a i ni'a i to outou mau mana'o e ta outou mau rave'a, o matou ta oe ma'itiraa maitai roa a'e.

Te hamaniraa i te hoho'a i MOKO

E ere te hamaniraa i te mau faanahoraa i tamauhia i te mea ohie ia rave i te mau taahiraa avae e rave rahi, no reira e mea faufaa rahi roa ia hamani i te hoê faanahoraa no te faataa-ê-raa. Ua hamani MoKO i te hoê faanahoraa tei papa'i-mau-hia, o te tauturu ia tatou ia ofati i te tereraa taato'a o te hoho'a no te haamaitai i te maitai.

Taahiraa 1: Te mau titauraa no te maramaramaraa i te opuaraa

Te taahiraa matamua i roto i te faanahoraa tei haamauhia, o te taa-maitai-raa ïa i te mau titauraa taa ê o te opuaraa na roto i te aparauraa i te mau hoani e i muri iho, e huri i te mau mana'o ei mau haapapûraa. Aita te mau faataaraa i taoti'ahia i te numera I/Os, e mea ti'a atoa ia tatou ia feruri i te mau parau aniraa e te mau titauraa no te faatereraa i te mea e, e mea taa ê te faanahoraa tei faaohipahia i roto i te fare i te faanahoraa e faaohipahia ra i rapae.

Taahiraa 2: Te paturaa i te mau e'a turu

I roto i teie taahiraa, te haamata nei ta tatou mau matini paari i te patu i te mau patu. E titau te reira i te maitiraa i te mau microcontrollers e te tahi atu mau tuhaa, o te hoê ïa taahiraa faufaa roa no te mea ua riro te microcontroller ei taviri no te hoê faanahoraa tamau. E hi'opo'a maite matou i te tereraa o te ohipa, te mau haamana'oraa, te faa'îraa i te mana, e te moni hou a rave ai tatou i te mau ma'itiraa ti'a.

Taahiraa 3: Hoho'a no te PCB

I te otiraa te paturaa o te schematic, e haere tatou i roto i te faanahoraa PCB no te faanahoraa, e ohipa fifi roa e te fifi ho'i, o te titau i to tatou mau taata hamani ia faaohipa i te mau rave'a maitai a'e no te haamaitai i te tereraa o te ohipa, te hamaniraa, e te ti'aturiraa. Mai ta tatou paatoa i ite e, e nehenehe te hoho'a o te PCB e riro ei mea fifi ia rave ana'e tatou i te ohipa i piha'i iho i te hoê taata aravihi i te pae no te ture e aore râ, i roto i te mau tuhaa fenua e rave rahi. Eiaha râ e haape'ape'a, e aravihi to tatou i roto i teie tuhaa e e nehenehe ta tatou e tatara i te faanahoraa PCB fifi.

Taahiraa 4: Hoho'a

Tei roto i te taahiraa 4, e rave tatou i te mau hi'opo'araa mai te mea e, e manuïa te PCB i roto i te hi'opo'araa, e e rave tatou i te ohipa ma te hape ore. I muri iho e tamata tatou i te hi'opo'a i te mau mea e tupu mai.

Taahiraa 5: Tupuraa o te pûtu

Mai teie atu taime, ua faaoti tatou i te hamaniraa o te matini paari o te faanahoraa, titauhia ia tatou ia faaoti i te tahi atu taahiraa faufaa rahi: tupuraa o te pûtu. E papa'i ïa to matou mau taata faaha'uti i te numera no te faaohipa i te reira. Te tupuraa i roto i te pû paari o te hoê ïa rave'a e titauhia te taime no te faaoti, e tae noa'tu i te hoê hape iti ha'iha'i roa e nehenehe te reira e faatupu mai i te mau hora ohipa ino. Aua'e râ, te vai nei ta tatou mau taata aravihi no te faaohie i te faanahoraa faanahoraa no te faanava'i i taua ohipa ra.

Taahiraa 6: Hi'opo'araa e te fariiraa

Te taahiraa avae hopea e ere râ i te mea iti a'e, o te tamataraa ïa i te hoho'a o te faanahoraa o te mau uaua hou oia e faanahohia ' i. Ua rau te huru o te tamataraa, eita tatou e tamata noa i te ohipa o te reira, e tamata atoa râ oia i te parau-ti'a o te mau tere ia piri ana'e te reira i to'na mau oti'a.

Te mau huru o te mau hoho'a papa'i

Te matini uira uira

Te mau matini uira no te puai

te faanahoraa hi'opo'a uira

Te ti'a faatere roro uira

papa'i ni'a i te pae no te faaî i te mau hoho'a

Mau Tomite Tahiti

Te hoê faanahoraa niuniu na roto i te hoho'a mau

Ta'o niuniu

Matini taofe maramarama na roto i te hoho'a hamanihia

Matini taofe maramarama

Hotu smarthome na roto i te hoho'a mau

Te mau tauâraa maramarama i te fare

Ineine no te farii i te hoê faahitiraa parau?

A haafaufaa i ta tatou pu'ereni e a hi'o eaha ta MoKO Technology e nehenehe e rave no outou.

Haamatau i ni'a