Te hamaniraa i te mau matini uira no te tapihaa o te ito

E te maraaraa mǎrû noa ' tura o te huiraatira na te ao nei, te faaruru nei to tatou paraneta i te hoê fifi rahi o te ereraa ïa i te ito. Noa ' tu e te vai ra te mau ito matauhia mai te arahu, te hinu e te mǎhu natura o te ore e nehenehe e faaapîhia e o te faaino i te mau mea e haaati ra ia tatou i te mau mahana atoa. E no reira, no te haapapû i te puai e nava'i no to tatou oraraa, e mea rû roa no tatou ia imi i te tahi mau rave'a no te faaafaro i te fifi. E riro te faaohiparaa i te ito apî mai te ito o te mahana e te ito o te mata'i ei ravea faufaa, a riro ai te reira ei mea apî e te maitai no te mau mea e haati nei ia tatou.
Mauhaa apî moKO, ei hoê ohipa tei î i te hopoi'a sotiare, e mea au na'na te mau matini roro uira e te mau matini roro uira. Te pûpû nei matou i te mau matini roro uira auhoa no ta matou mau hoani e tae noa ' tu te niuniu paraparau&Putuputuraa PCB, TE MAU NOTA, Te tupuraa e te hamaniraa i te mau matini, e te mau rave'a no te faatereraa i te ito na roto i te faaohiparaa i te mau materia o te ore e faaino i te natura. Te horo'a nei matou i te mau rave'a no te taui i to outou mana'o ei mea mau, mai te hamaniraa e tae atu i te hamaniraa e te hamaniraa.

Ta matou mau pu hamaniraa uira no te tapihaa o te ito

Renewable Energy PCB Prototype& Assembly Services

Mea rahi a'e te mau titauraa e faaohipahia no te mau matini ito e nehenehe e faaapîhia i te mau tabula haaati matauhia. TE PÛPÛ nei o MOKO i ta matou mau hoani i te mau tabula ohipa e te mau fare tairururaa hau atu i te 10 mau matahiti. E ua ite maitai tatou eaha te faito e ti'a i te PCB ia rave no te haapapû i te aravihi rahi o te mau matini roro uira apî. Te vai ra 3 Te mau mana'o matamua i tapurahia i raro nei:

1. Te mau materia: E titauhia te mau materia PCB e faaohipahia no te hamani i te mau matini roro uira apî no te faatere i te mau faaohiparaa puai i roto i te mau mea e hinaarohia. E no reira, e mea faufaa rahi roa ia ma'iti i te materia tano, O MOKO te taata aravihi i te PCB e ua matau tatou i te mau materia e rave rau, haapapû e, e nehenehe ta matou e hamani i te PCB e te materia maitai roa a'e no ta outou mau opuaraa.

2. Te mau tuhaa o te roro uira: Ua taa ia tatou te aravihi e te maitai o te mau tuhaa taa ê, No reira, e nehenehe ta tatou e ma'iti maitai i te tuhaa o te faarahi i te tereraa o te mau tabula ohipa e te mau matini.

3. Te mau taura e te mau Harnesses: E hamani matou i te mau niuniu taa ê e te mau taura no te amo i te mau hopoia hau, o te nehenehe e haapapu i te papuraa o te mau tabula haaati e te tereraa o te mau matini roro uira taatoa.

E NEHENEHE ta MOKO e horoa i te mau tauturu i muri nei no te tapihaa ito e nehenehe e faaapîhia:
Green Energy PCB Manufacturing
Inverter PCB Fabrication
Turnkey PCB Manufacturing
TUHAA PURERAA NO TE PO'IPO'I MAHANA MAA
Hoho'a no te PCB&Tairururaa no te mau tauihaa o te mahana
Te hoê tairururaa no te mau matini uira o te mata'i

Tomite haaati Bluetooth

Tomite haaati Bluetooth

Ta'ita'iraa O TE SMART CONTROLLER PCB

Ta'ita'iraa O TE SMART CONTROLLER PCB

Hi'opo'araa i te tereraa o te ohipa

Bluetooth beacon PCBA

Bluetooth beacon PCBA

Energy Monitoring Devices& Solutions

UA HAMANI o MOKO e rave rahi mau matini e mau faanahoraa o te tauturu i te taata ia hi'opoa i te ito i te taime mau, o te nehenehe e ape i te haamâu'araa i te ito.

1. Te mau matini no te fare

Smart plug

Ua hamani matou e rave rahi mau tao'a e nehenehe e faaohipahia no te hi'opoa i te faaohiparaa i te uira, ua ineine te reira no te hoê ohipa hi'opo'araa atea o te faati'a ia outou ia hi'opo'a i te pitopito no te faaora i te ito noa'tu e aita outou i te fare. I te tahi a'e pae, e tauturu te faito o te uira ia outou ia ite ehia rahiraa uira i faaohipahia e eita outou e feaa no nia i te moni uira.

Smart Switch

Ohie i te haamau, e nehenehe te reira e faaohipahia e te mau mori purapura atoa e tae noa'tu i te mau mori purapura, Te mau lamepa anaana e te anaana. E nehenehe ta tatou pitopito maramarama e faatere i te maramarama e te tahi atu mau matini roro uira o te utuafare na roto i te mau niuniu uira ohie e te atea no te faaherehere i te ito hau atu.

Smart Switch

Ohie i te haamau, e nehenehe te reira e faaohipahia e te mau mori purapura atoa e tae noa'tu i te mau mori purapura, Te mau lamepa anaana e te anaana. E nehenehe ta tatou pitopito maramarama e faatere i te maramarama e te tahi atu mau matini roro uira o te utuafare na roto i te mau niuniu uira ohie e te atea no te faaherehere i te ito hau atu.

2. EV Charging Socket

UA HAMANI apî o MOKO i te hoê totini no te pereoo uira, na roto i te faaohiparaa i teie totini, e nehenehe ta te taata e haamau'a i te taime e te ito uira, hau atu i te faufaa rahi, e faaea te totini i te amu i te ofai pupuhi ia pari - roa - hia te ofai pupuhi. Na roto i teie mau rave'a maramarama, e nehenehe te ito e opere - maitai - hia e aita e haamâu'araa ito.

No te aha moKO Te mauhaa apî?

Haapapûraa maitai i te maitai

Mai to'na faati'araahia i te 2006, TE HAAPAO maitai ra o MOKO i te huru maitai o ta tatou mau tao'a, noa ' tu eaha te huru o te hamaniraa aore ra o te mau tairururaa, e haapapû tatou 100% Hi'opo'araa no te haapapû i te maitai-roa-raa. Ua noaa ia tatou te parau faati'a no te ISO9001, RoHS e UL, te auraa ra, ua tu'ati ta tatou faanahoraa e ta tatou mau tao'a i te mau ture o te ao nei.

Te feia aravihi i te pae no te mau matini uira

E feia aravihi to tatou feia aravihi i te pae no te hamaniraa i te mau matini roro uira e mea aravihi roa ratou e ua matau atoa ratou i te ohipa hamaniraa ito. E ohipa amui ratou e te mau hoani no te horoa i te mau mana'o tauturu faufaa e no te tauturu i te roaraa o te opuaraa, mai te mana'o e tae atu i te hoho'a e te hamaniraa, te haapapuraa e e nehenehe ta tatou mau tao'a e naeahia i te hoê faito teitei o te aravihi e te papu.

Te mau rave'a aravihi e te mau tauihaa

Te faaohipa nei tatou i te mau ravea aravihi roa ' ' e no te rave i te mau ohipa hamaniraa uira. E faaohipa tamau tatou i ta tatou mau tauihaa e e faananea tatou i ta tatou mau rave'a no roto mai o te tauturu i te haamaitai i te aravihi o te hamaniraa e te huru o te tauihaa, na te reira e horo'a ia tatou i te ti'aturiraa ia horo'a i te mau rave'a maitai roa a'e no te hamaniraa i te mau matini roro uira i ta tatou mau hoani i roto i te hoê taime poto.

A farerei mai ia matou

Te vai ra anei ta outou mau opuaraa o te titau nei i te faa'ohiparaa i te mau faaararaa? A farerei mai ia matou i teie nei no te farii i te hoê faahitiraa!

Haamatau i ni'a
Haamatau i ni'a