Faa'ite i te hoê PCB

Fa'a'ite i te fa'a'ite i te tomite fa'ana'opa'o I'OA iho ma te fā tei fa'ati'ahia te hi'ora'a 'ā'au 'e te pa'ōperera'a 'āpiti 'āpiti '. Te tahi atu mau auraa no te mau rave'a roro uira ia apitihia'tu i te reira, e tae atoa mai ïa i raro a'e i te reira. By using an express printed circuit board, e nehenehe ta te mau taata e faa'ohipa nei i te mau huru faito atoa e nehenehe e faariro i to ratou mana'o ei mea mau na roto i te paturaa i te hoê PCB mau.

Te faanahoraa vitiviti roa a'e i te RDB e arata'i i te taime

Mai tei faataahia te hoê PCB no te faaohie i te reira i te oioi roa, te taime arata'i rahi roa a'e, tei roto ïa i te 24 mau hora. I te mau rave'a apî moKO, te horo'a'tu nei matou ia outou i te taime tere roa a'e ia ti'a ia outou ia farii i te tauihaa i te taime ti'a. Te auraa ra, e arata'i ïa outou i te hoê â mahana ta oe i faaue te reira.

Fa'ati'a i te fa'a'ite i te fa'a'ite i te fa'a'

E mea faufaa rahi roa te faa'ohiparaa i te mau aravihi o te PCB maitai a'e no te faananea i te mau iri papa'i PCB maitai. Hau atu i te reira, Na roto i te faatupuraa i te hoê faanahoraa tano a'e o te PCB na roto i te hoê faanahoraa aravihi a'e e te maramarama AI, e nehenehe ïa te reira e tauturu i te paturaa i te hoê tomite hi'opo'a maitai roa tei nene'ihia i roto i te hoê hora arata'i vitiviti. No te faaô i te PCB i te taime ti'a, contact the right express tomite na ni'a i te mau na ni'a i te hoho' manufacturer and prioritize the components you want in your PCB boards. No te tahe maitai a'e, a titau i te hoê noa iho rave'a no ta outou PCB o te haapa'o i te mau taahiraa atoa.

Faaite i te pcB mai roto mai i te rave'a apî MOKO

E mea faufaa ia faaite i te hoho'a papa'i e te au maitai o te iri papa'i e te kopa no te faaite i te hoho'a OAB. E pato'i te mau aravihi teitei i te mau taata e te mau aravihi, e te mau hi'opo'araa e te mau tuhaa atoa no te hi'opo'araa, tei raro a'e ratou i te faaôraa i roto i te PCB. O te tatararaa ïa i te auraa o te RDB maitai i roto i te makete. Te taime tano no to tatou vahi e ta tatou hororaa na roto i te RDB, e horo'a ïa te reira i te taime ti'a, ma te tia'i ore. Na te reira e horo'a ia outou i te taviniraa maitai roa a'e e ti'a ia outou ia rave. Hau atu i te reira, tei raro a'e teie mau tuhaa ohipa i te parau tu'ite a TEGA e te pu'e noa ra te reira i ni'a i te mau arata'iraa a ISO. This is to make sure that there is no compromise on the quality of the express tomite na ni'a i te mau na ni'a i te hoho' in any case.

No te aha e ma'iti ai i te mauhaa apî moKO?

Te tutonu nei tatou i te horo'a i te mau RD atoa e mau RTT ma te manuïa maitai, e mea ti'a, e te pe'ape'a ore. Eiaha roa tatou e haafaufaa ore i te maitai e i te faaauraa i te faufaa no ta tatou mau hoani ti'amâ atoa. Ei mau taata hamani fare tei aravihi roa i te ohipa e te ite i roto i te faanahoraa e te hamaniraa IB i roto i te faanahoraa e te hamaniraa i te hoê pcB, te ti'aturi nei matou e, e patuhia te mau auraa maraa e te ti'aturihia e to tatou mau hoani. Teie te fâ matamua ta tatou e titau nei i roto i ta tatou faanahonahoraa. Hau atu i te reira, te hinaaro atoa nei tatou ia rave ma te maramarama rahi roa i roto i to tatou mau tuhaa atoa, mai te hamaniraa e te mau hoho'a e tae atu i te hi'opo'araa hamani e te maitai. Ua haapapû mai te mau ti'a faatere na te ao atoa nei e, e parau tu'ite ta ratou no ni'a i te ohipa roro uira i ni'a i te faito na te ao atoa nei. Ia papû ia matou e, aita e faatitiaifaroraa i to tatou pae.
Te faito maitai rahi o te materia na roto i ta tatou matini u'ana e te hoê reni rahi na te hiti 70 te mau taata rave ohipa o te tao'a te'ote'o ta tatou e turu'i nei i ni'a i te. E nehenehe ta oe e farerei ia maua no te tahi atu mau haamaramaramaraa, e e ho'i atu matou ia oe i te faaararaa poto roa a'e. Hau atu i te reira, e farii outou i te hoê faahitiraa vitiviti e e tae mai to tatou mau taata aravihi no te pahono i ta outou mau aniraa e mau mana'ona'oraa atoa, mai te horo'araa i te tauihaa.

Haamatau i ni'a