Hi'opo'araa TAMONI ORE NO TE FEIA APÎ

Teie te mau rave'a apî moKO e nehenehe e horo'a i ta outou hi'opo'araa TAmoni ore NOT!

1. Te mau tapa'o faa'ite e te mau hi'opo'araa ano'iraa
2. Te mau hi'opo'araa no te puai/fenua
3. Te mau hi'opo'araa no te mau mea
4. Te mau parau tapo'i o te hoo atu
5. Te mau hi'opo'araa no te papa'i tirita

Te mau hi'opo'araa tapa'o e te ano'iraa rau

A tapa'o i te mau mea e tuu-atoa-hia i roto i to ratou faaiteraa:
Taa-ê-raa:
No te haamata na roto, te faaite mai nei te reira i te mau huru ofatiraa i rotopu i tera e tera tuhaa mai te haatiraa e te upe'a. Taa ê noa'tu te mau taa-ê-raa i rotopu i te upe'a CAD e te atearaa roa, e faateatea-atoa-hia te. Noa'tu e, e ere teie mau rave'a i te mea haaputapû roa ino no te mea tei ta tatou hi'opo'araa i ni'a i te FAANAHORAA IDE teie aravihi.

Rahi:
Te mau parau faaite no te rahiraa ta oe e faaoti e tae noa'tu i te tahi mau reni ua oti te tahi, te arapoa e te arapoa, te mau faaoheraa, te mau faaoheraa, te tahi atu â.

Te mau api parau:
Faaite i te mau reni o te ore e mana'ohia.

Te hu'a hu'a r:
Ua faaite mai i te mau faaiteraa atoa o te hi'o i ni'a i te papa'i e te reni i ni'a i te mau hu'a hu'a ha'iha'i.

Te mau mea e haapiihia ra:
Te mau parau faaite e mo'e ra e tae noa'tu i te ofatiraa i te atea i roto i te NPTHs/AHs/Vias e te mau circuits, kopa, te mau mama e te mau fare papa'i hoho'a.

Te e'a:
Ofatiraa i te atea i rotopu i te mau ofa'i papa'i, na ni'a i te e'a e tae noa'tu i te tapa'o o te e'a e te tahi atu â.

Te mau hi'opo'araa no te mau mea

Mai te reira atoa ïa te:

 • Rahi o te apoo
 • Taa-ê-raa i roto i te apo
 • Apoo e mo'e ra
 • Te mau apoo hau
 • piripau poto no te mana/te repo
 • NPTH no te haere na ni'a i te e'a
 • Na ni'a i te i'oa o te taata
 • Tu'atiraa pu'e tau

Te mau hi'opo'araa o te tahua uira

Hoê â huru:

 1. Te mau mea e haapiihia ra
 2. Te hu'a hu'a r
 3. Te e'a
 4. Te i'oa o te mahana
 5. Te taa-ore-raa o te KURP
 6. Te tere o te manureva
 7. Manureva
 8. Tape'a i roto e a faanava'i i te mau area
Te mau parau tapo'i o te taata hoo atu

Ia au i teie mau hi'opo'araa taa ê:

 • Taa-ê-raa
 • Te hu'a hu'a r
 • E'a turu
 • Mo'e
 • Te mau hoho'a papa'i
 • Te mau mea e haapiihia ra
 • Haapurororaa
Te mau parau hi'opo'a tirita

Taa ê atu i te mau mea na mua'tu, e hi'opo'a te reira:

 1. Parau faati'a no te tapo'i hutiraa tapo'i
 2. Iritiraa ê
 3. Ua na ni'a te niuniu i te
 4. Te aanoraa o te reni
 5. Parau faati'a no te SMD
 6. Parau faati'a no te tau'a fare
 7. Parau faati'a no te e'a
I ni'a'e i te mau mea atoa, te imi nei outou i te mau rave'a NO TE FEIA APÎ E imi nei outou i te mau rave'a no?

E horo'a te rave'a apî MOKO i te hoê hi'opo'araa tamoni ore no te RAVE'a APÎ!

Hau atu, e horo'a matou i te hoê hi'opo'araa tamoni ore no te PCB, tei piihia eiaha noa te PCB DEIM tera râ, te tahi atoa hi'opo'araa NO TE FEIA APÎM. E mea faufaa roa ho'i ia roaa te hoê PCBM. Hau atu, no te mea o ta tatou taviniraa TAmoni ore i roto i te makete te mea maitai roa a'e i roto i te makete. Ei hopearaa, e riro mau te reira ei tumu no te haaputuraa moni no outou. No te mea ho'i e, na roto i te mau fifi i roto i te RAVE'a NO TE FEIA APÎ E nehenehe e haataupupû i te hamaniraa tao'a.

No reira te rave'a hi'opo'araa TAmoni ore a MOKO i roto i te FAANAHORAA IDM!

Taa ê noa'tu i te reira, E nehenehe te mau fifi NO TE FEIA APÎ e faaiti i te moni o ta outou PCB e e tuu i te taime arata'iraa i roto i te PCB. Ma te feruri i te reira, e riro ïa ta tatou rave'a hi'opo'araa i ni'a i te faanahoraa PRM i te riro ei mau fifi no te hoê fare hi'opo'araa e nehenehe e faatupu i te reira (Te mau fifi NO NIG). No te mea e nehenehe ta ratou e faatupu i te mau fifi i muri iho.

Te tahi mau fifi I NI'a i te MAU RAVE'A E Nehenehe e tapuni i roto i ta outou hoho'a pcB
 1. Tapiti-faahou-hia te mau apoo
 2. Te au-ore-raa i te au-faahou
 3. Te mau hu'a hu'a i ni'a i te tahi atu mau pae
 4. 2 te au-maitai-raa i te aano iti o te kopa i rotopu ia raua.
 5. Parau faati'a tei mo'e
 6. Te mau reni aita e tapo'i-maitai-hia
 7. Tu'atiraa i te ra'i ra.

Tera râ,, aitâ tatou i parari roa a'e nei i te ni'a!
Taa ê noa'tu te reira, ta tatou rave'a hi'opo'araa TAmoni ore NO TEM e mea rahi atu â te mau hi'opo'araa!

Ei hopearaa, ua ite outou i teie nei e, no te aha i titauhia ai ia outou ia titau i te hi'opo'araa tamoni ore no te MAU Rave'a Apî MOKO. No reira, e nehenehe te reira e faaora ia outou e rave rahi mauiui upoo e e mo'e te taime i muri iho i te matahiti!

Hau atu, e ohipa taua i piha'iho ia outou no te faaafaro i te mau fifi ia itehia mai te reira no te haapapû i te hoê tuhaa ohipa marû no te PCB.

Haamatau i ni'a