Pû hamaniraa ohipa

Te horo'a nei MoKO i te hoê hopearaa o te mau ohipa faaineineraa i te pae ohiparaa mai roto mai i te faanahoraa, hoho'a tumu, hoho'a no te hamaniraa.

Eaha te opuaraa i te pae tapihaa?

Ua riro te faanahoraa ohipa ei hoê faanahoraa mai te hamaniraa e tae noa'tu i te haamauraa i te hoê faanahoraa faaohiparaa no te hamani i te mau tauhaa apî. E rave rahi mau mea e ti'a ia hi'opo'ahia i roto i te tereraa o te ohipa mai te hoho'a e te mau mea o te tauihaa, ia haapapû e, e ere te mau tao'a i hamani-apî-hia i te ohipa noa, e mea au atoa râ. I te tahi a'e pae, I roto i te faanahoraa ohipa o te faanahoraa ïa o te tuatapaparaa i te matete, o te haapapû e, e farii-poupou-hia teie mau tauâraa apî na te feia e faao i roto i te faaotiraa.
I roto i te hoê apiapiaraa, e huri te faanahoraa ohipa i to outou mau mana'o apî ei mau hamaniraa i ni'a i te pa'epa'e, te fâ no te hamani i te mau mea maitai no te taata e no te horo'a mai i te faufaa i roto i to tatou oraraa.

Pû hamaniraa ohipa i MOKO

Te hoê pu'e tau faatupuraa ohipa tei pûpûhia e MoKO i te hoê faanahoraa aano, no roto mai i te mau ma'imiraa i te makete, hoho'a tumu, 3PH hi'oraa, no te hoho'a e te hamaniraa. E nehenehe ta ta tatou mau taata aravihi i roto i te ohipa i te hamani i te tahi mau rave'a no ta outou mau opuaraa, mai te mea e, ua ite ratou i roto i te mau materia, faaî i te mau rave'a aravihi, te mau faatureraa no te ohipa, e te hamaniraa i te mau faanahoraa. Te faaoti nei matou i te hamani i te mau hamaniraa e te mau faito teitei, o te ore e nehenehe e tura'i noa i te manuiaraa i roto i ta outou huru, o te haamaitai atoa râ i te huru o te oraraa o te feia e faa'ohipa i te hopea. Mauhaa apî moKO, ei taata haapa'o i te ohipa, e ohipa noa i piha'i iho i te mau hoani ma te parau-ti'a, parau papû, te aravihi rahi e te hopoi'a.

Ta tatou faanahoraa no te faanahoraa i te ohipa

1. Ma'imiraa i te Makete

Mai te peu ua hinaaro outou ia maramarama maitai a'e i te hoê ohipa, ua riro noa te tuatapaparaa ma'imiraa makete e te tâtâîraa ei mau rave'a papû no te mau tau tu'ati. No te faanahoraa ohipa, te rave atoa nei ratou i te ohipa. E ti'a i te mau taata faanaho ia faatumu i ni'a i te titauraa a te makete, hinaarohia e te hoê hoani i roto i te faahoturaa ohipa, eaha ïa te nehenehe e haapapû e, e manuïa anei te mau hamaniraa apî tei hamani-apî-hia.

2. Hoho'a no te mau mana'o

I roto i teie tuhaa, e hamani te taata hamani hoho'a e e amui oia i te mau mana'o no te faatupu i te hoê mana'o paari no ni'a i te mau ohipa e te mau mea e vai ra i roto i te tauihaa, e eaha to'na huru. Ia au i teie mau faturaa tei haamau-a'ena-hia, e faaoti ratou i te tahi mau haamaramaramaraa mai te mau materia e te mau û. Oia mau, e raveraa tamau teie, mai te mea e, aita hoê noa iho mana'o, e rahi noa'tu â te mau mana'o e tae mai, e te tahi atu mau mana'o e te haro'aro'araa no ni'a i te opuaraa. E i muri iho, a rave i te mea maitai roa a'e no te haere atu i roto i te taahiraa i muri iho.

3. Hoho'a hi'oraa

E mea fifi ia parau e, e mea tano anei te opuaraa e aore râ e ere noa na roto noa i te reira mana'o. Na roto i te hi'oraa o te hi'oraa, e nehenehe ta tatou e hi'opo'a e, ua tano anei te opuaraa. E hau atu i te faufaa rahi, mai te mea te vai ra te hoê fifi, e nehenehe ta tatou ia ite e ia faaafaro i te reira i te taime ti'a. E mea faufaa rahi roa teie taahiraa, o te nehenehe hoi e tamata i te huru o te opuaraa e o te faati'a ia tatou ia taui i te tahi mau hape hou te hamaniraa rahi.

4. Te tauihia te mau faau'ahu'araa

E fa'ati'a rā te reira 'ia taui i te tahi mau ha'apāpīra'a e vai ra i roto i te tuhaa tahito ma te fa'a'ohipa i te CAD, no te haamaitai i te tereraa o te âpâpâraa mai te ohipa e ravehia ra, te mau û e te mau mea e oti. I roto i teie taahiraa, e haapapûhia e e faaohipahia te mau parau CAD no te tuhaa no muri mai no te patu i te mau hoho'a.

5. Hoho'a hi'opo'araa

Ua haapa'o rahi o MOKO i te maitai o te mau hoho'a ohipa e te tauihaa hopea atoa. I roto i teie pu'e tau, e tamata tatou i te hoho'a i te mau taime e rave rahi no te hi'o e, te vai ra anei te tahi hape e aore râ, te tahi mau fifi o te riro i te haaputapû i te taata faaohipa. I roto atoa i teie raveraa, te vai atoa ra te tahi tauiuiraa o te ohipa, haapapûraa e mea maitai te mau mea atoa.

6. Hamaniraa

Ua farii ta matou fare hamaniraa i te mau parau tu'ite mai te ISO9001, ISO14001, ISO13485, Te mau Ta'o apî, BSCI, e TE RA, na ta matou tuhaa faatere hi'opo'a maitai e faatere i te mau tauhaa tata'itahi ia papû e, ua tano te faito o ta matou mau tauihaa i te mau faatureraa na te ao atoa nei. Eaha atu â, e rave rahi hanere taata rave ohipa aravihi, e nehenehe ta tatou e horo'a i te mau tau hopea na roto i te hoê taime faatîtîraa poto.

No te aha te ma'itiraa i te rave'a aravihi moKO no te tai'oraa i te ohipa?

Iteraa faufaa rahi

Haamauhia i roto i te 2006, Te vai nei to tatou ite toro'a e te ite rahi i roto i te faanahoraa ohipa, e horo'a matou i te hoê faanahoraa ohipa i te mau hoani i roto i te mau tai'o e rave rahi, e o ta tatou mau taata aravihi i teie fenua te mau taata aravihi, na te reira e tura'i ia matou ia horo'a i ta matou mau hoani i te mau rave'a maitai roa a'e no te faaineine i te ohipa no te haapapû i te manuiaraa o ta ratou mau opuaraa.

Tauihaa no te mau hoho'a peni

Na roto i te mau matahiti, UA HAAMÂU'A o MOKO e rave rahi mau haamâu'araa no te faananea i te mau tauihaa, te faaohipa nei matou i te mau matini arata'i faahotu mai te matini CNC e te mau matini nene'iraa 3D, o te ti'a ia haapu'e i te mau tao'a e te maitai e te faaohiparaa.

Te rave-maitai-raa i te ohipa

Ua matau tatou i te mau rave ohipa o te nehenehe e ite maitai i te mau hinaaro o te mau hoani e o te vitiviti, te tauturu nei ta tatou mau rave'a i roto ia tatou e te haaparareraa mana'o aravihi e ta tatou mau hoani i te faaitoitoraa i te haereraa i mua e te maitai.

Taviniraa Au maitai

Ua horo'a te Mauhaa Apî MOKO i te pûpûraa i te mau hoani maitai a'e i ta tatou mau hoani, e vai tatou 24/7 e roaa te reira no te horo'a i te rave'a maitai a'e no te hamani i te ohipa e no te pahono vitiviti i ta matou mau hoani.

Te mau huru faanahoraa ohipa

Te mau parau tuuraa tarahu na roto i te hamaniraa i te mau tauihaa

Fare tapa'o no te tareta tarahu

H2 Mori no te haere i roto i te fare

H2 Mori no te haere i roto i te fare

Te mori hinu na roto i te hamaniraa i te mau tauihaa

Te mori tapa'o

NiraWAN Meter

NiraWAN Meter

LoRaWAN Button na roto i te hamaniraa i te mau tauihaa

Pitopito LoraWAN

Āpo'ora'a hau hau a LoraWAN

Tai'o apî no te anuvera LoRAWAN

Ineine no te farii i te hoê faahitiraa parau?

A haafaufaa i ta tatou pu'ereni e a hi'o eaha ta MoKO Technology e nehenehe e rave no outou.

Haamatau i ni'a