MoKO Conformal Tati

Ua faanaho moKO i te tahi mau tauraa tapo'i no ni'a i te matahiti 16 mau matahiti, na te reira e tauturu i ta tatou mau hoani ia paruru i te mau iri roro uira e te tahi atu mau tuhaa roro uira no te faaî faahou i te huira o te mau tauhaa. E faaohipa matou i te mau tauihaa e mea paari no te faaohipa i te hoê inu rairai e te mori no te tatara i te haumi, te ve'ave'a, repo, faariiraa o te mau mo'a e te ma'i ê i te pae tino. E itehia to tatou patia i ni'a i te hoho'a maitai e te rave-faahou-raa, mai te mea e, e faaterehia te matini e te matini roro uira o te nehenehe e faarari i te patia i roto i te mau vahi i faataahia.

Te horo'a nei matou i te mau papa'iraa aano no te faaî i te mau pâra no te faatupu i te mau materia huru rau mai te oreraa e tapû i te vai, pato'iraa i te ve'ave'a. E e mau taata aravihi to matou i teie vahi o te ohipa i piha'i iho ia outou no te haapapû i te manuïaraa o ta outou mau opuaraa. I teie nei, te vai nei ta matou mau hoani oaoa i roto i te mau fare ô taa ê mai te faatîtîraa taata, rapaauraa ma'i, mau matini uira, te tahi atu â.

No te aha e ma'iti ai moKO no te tu'ati i te tapo'i hoho'a?

Tuati i roto i te fare

Ua faaohipa moKO i te mau tapo'i i roto i te fare, te auraa ra, e nehenehe ta tatou e faatere i te faanahoraa e te maitai. E pŭpŭ ta matou no te faatere i te hoê pŭpŭ aravihi e te papû o te horo'a mai ia matou i te ti'aturiraa no te haapapû i te faito maitai o te mau hotu. Hau atu, ua haamanahia tatou e te ISO9001:2015, no reira e ti'a ai i ta tatou taviniraa tapo'i ia haapa'o i te mau ture na te ao atoa nei.

Iteraa rau ê roa

Ua hau atu ta tatou mau mea i te 10 e rave rahi mau matahiti aravihi i te faaî i te û e ua haaputu e rave rahi mau iteraa rau no te opuaraa. E nehenehe ta matou e horo'a atu ia outou i te mau rave'a e ti'a ai ia outou ia haroaroa i teie rave'a e te mau materia rau, e e mea aravihi roa ta matou feia rave ohipa o tei ite nahea i te faatere-maitai-raa i te mau matini. Mai te haruraa ha'iha'i e tae atu i te teitei, E nehenehe ta moKO e faatere i te reira na roto i te hoê taime poto no te faaafaro i te reira.

Te pû matamua o te piha haapiiraa

Ua faaineine-maitai-hia ta tatou fare airaa pape e te tauihaa, e tamau noa matou i te faananearaa i ta matou mau matini e te faanahoraa roto e tae noa'tu i te. I teie nei, e mau matini tapû maitai ta tatou e ti'a ai ia matou ia faa'ohipa i te mau faarapuraa i ni'a i te nira e te hoê faito teitei maitai. I te tahi a'e pae, e nehenehe atoa te mau matini e haamaitai atoa i te îraa o te ohipa, te haapapûraa e, e nehenehe ta matou e haru i ta oe tarena opuaraa i te mau taime atoa.

E roaa te mau materia rau

TE PÛPÛ ra o MOKO e rave rahi mau ravea materia no ta tatou mau hoani, e nehenehe te mau materia rau e te mau faanahoraa materia e faatupu i te mau ohipa taa ê. E roaa ia tatou ia faaî i te inu i ni'a i te mau materia mai te mau faarii hi'o, te mau numera numera rau, te mau maitai no te maitai î i te taata, ma'i vari, mau mesia, e te vai atu ra. E nehenehe ta matou e pahono maitai i ta outou mau titauraa.

Te mau hamaniraa moko

Tauihaa faaî e toru
A faaî i te tauihaa e piti
Tauihaa tei faaî i te tapo'i
Tauihaa e va'u i ni'a i te û
Tauihaa tei faaîhia e ono
Tauihaa e hitu tei haapa'ohia i ni'a i te mau tauihaa

Eaha te mau mea e haapa'ohia

Ua riro te faarariraa i te faaî o te hoê faanahoraa o te tape'a i te mau tuhaa roro uira i rapae i te mau ohipa ino mai te haumi, faaniu, e te ve'ave'a. E i te pae hopea, e nehenehe te reira e faaî roa i te mau matini. Te mau tuhaa tata'itahi mai te mau diodea te huru, te mau ti'a, te ha'uti nei te mau melo o te hou i te hoê hopoi'a faufaa roa, mai te mea e, ua ino te hoê o te reira mau mea, ei reira te taatoaraa o te matini e ore ai e manuïa. E nehenehe te reira e faaohipahia na roto i te buka haapiiraa e ia faaohipa-vitiviti-hia, e mea rairai e e maramarama te faaorama, to'na tereraa mau, te mātāpa'i rahi o te reira e mea atea ïa mai 25 ia 250 te mau ripeni. E nehenehe to'na huru ma'i e riro ei mea paari e te ino, tei te huru o te materia e faaohipahia. Te mau materia e faaohipa-pinepine-hia no te faaî i te tahi mau auri, o te mau hioraa ïa, te mau numera numera rau, te mau maitai no te maitai î i te taata, ma'i vari, e te mau mesia.

Te mau faufaa no te faaî i te mau ino:

  • Faaiti i te huru o te taata arata'i na ni'a'tu 80%
  • Faaiti i te hinaaro i te mau apitihia'tu
  • Mana'o mâ, rairai rairai, e te mau rave'a huru au maitai
  • Te mau rave'a maitai roa no te mau maa e te mau tura'iraa a te mau taata
  • Ohie ia tatara, tâtâîraa e mono
  • Te mau tauihaa rahi no te hi'o mahana e te hitimahuta rahi o te matini

Te mau huru tapo'i tu'ati

Te mau tau'araa i ni'a i te: Tapo'i i te ni'a ma te tano no te tata'i i te ohipa, mai te mea e, e nehenehe te reira e tupa'ipa'i-ohie-hia i roto i te mau faufaa faufaa e rave rahi. E faa'itehia ta tatou mau faarii i roto i te oraraa roa a'e o te nehenehe e faataa ê i te faaha'utiraa tamarii e te hauhaa.

Parylene Coating: Te mau pary, e ma'e 'e mea 'ōteo ïa e te mau hōro'a ti'a i ni'a i te mau ōro'a ōro', e te parylene te hoê hoho'a hoho'a ha'iha'i tei tano maitai i roto i te hoê vahi ha'i.

Te mau taata no Polyurethane: Ua tapaohia te pereue o te Polyurethane na roto i te patoiraa puai i te mau tao'a taero e te mau tao'a e vai ra i roto i te mau tao'a e vai ra i roto i te tino. E nehenehe ta tatou polyurethane e faaohipahia i roto hoê noa tuhaa, e piti tuhaa, TE fifi i ni'a i te hoho'a TP, e te mau faanahoraa no te tîtîraa pape.

Tapo'i fare ma'i: E mau tuhaa to te tapau e vai ra i roto i te mau tao'a taero e te mau ravea parururaa i te haumi.

Te mau tapo'i ô i ni'a i te: E mea mǎrû te mau pereue e vai, e mea ana'e te puohu e te nehenehe e horo'a i te îraa maitai o te mau mea e pato'i nei i te mau kero.. E mea tano ia tu'ati noa'tu te mau ma'i, aua'e te tumu ha'iha'i roa o te mau mea e tupohehia.

Ineine no te farii i te hoê faahitiraa parau?

A haafaufaa i ta tatou pu'ereni e a hi'o eaha ta MoKO Technology e nehenehe e rave no outou.

Haamatau i ni'a
Haamatau i ni'a