Omuaraa apî no te Ohipa

Omuaraa parau apî (NPI) te mau tauturu i horo'ahia mai e te MOKO Technology e mea papû e te maitai roa, o te tauturu i ta outou ohipa tapihooraa ia haamaitai i te tata'uraa o te matete.

Eaha te omuaraa parau apî o te hotu?

Ua riro te omuaraa parau apî o te mau tao'a apî ei ravea no te faaô mai i te mau tao'a apî i te matete, e tapo'i te faanahoraa i te mana'o matamua, i te hoho'a e te mau tao'a hopea. E nehenehe te tao'a e riro ei mau mea mau mai te mau pereoo uira, Te mau matini, te mau matini roro uira, e e nehenehe atoa te reira e riro mai te hoê faanahoraa.

E nehenehe te omuaraa parau apî o te mau tauihaa e faarahi i te matete o te tao'a na roto i te hamaniraa i te hoê hoho'a apî o te tao'a aore ra te tauiraa i te huru o te puohu, e mea faufaa roa te reira no te haamaraa i te mau hooraa e te hooraa i te mau tauihaa, e e haamaitai atoa i te maitai o te mau taiete. Te haapapu ra te omuaraa parau apî o te mau tao'a apî e te tata'uraa o te reni o te tao'a na roto i te faaohiparaa i te mau ravea aravihi apî, e e pahono maitai a'e i te mau titauraa a te mau hoani.

Omuaraa apî no te Ohipa(NPI) Taviniraa i MOKO

Mauhaa apî moKO, ei taata aravihi i te pae no te hamaniraa i te mau matini roro uira, ua hau i te 10 Te mau matahiti aravihi i te pûpûraa i te mau tauturu papû e te mau rave'a no te pahono i te mau hinaaro rau o te tino. Te hamani nei tatou i te mau tao'a fifi roa no te mau fare hamaniraa tauihaa taa ê, e e hamani e rave rahi hanere tao'a apî i te mau tuhaa atoa o te matini, faanahoraa no te hamaniraa e no te faaapîraa.

E MEA aravihi roa o MOKO i roto i te faanahoraa NPI no te horo'a i te rave'a maitai roa a'e no ta outou mau tao'a, te haapapuraa e e nehenehe ta tatou mau hoani e afai mai i te mau tao'a i te matete i roto noa i te hoê taime poto. E ohipa rahi ta tatou i rave i roto i te faatereraa i te mau opuaraa, te mau ite no te hamaniraa i te mau hoho'a, e te hoê faanahoraa maitai roa no te tauturu i te mau hoani, na te reira e horo'a ia tatou i te ti'aturiraa e, na roto i ta tatou mau rave'a, e nehenehe ta tatou e tuu oioi i te mau tao'a apî i roto i te hamaniraa e ia haapapû i to ratou maitai i raro a'e i te mau titauraa o te aravihi rahi e te moni mâmâ a'e. E tae roa mai i teie nei, UA TAUTURU o MOKO i te mau taata hoo e rave rahi ia hoo mai i te mau tao'a apî ma te manuïa, e ua ineine matou no ta oe opuaraa i teie nei!

Ta tatou ravea apî no te haamata i te hamani i te tao'a

Taahiraa 1: Tatararaa

I roto i teie taahiraa, e haamau tatou i te hoê pŭpŭ no te NPI, e te faataaraa i te ti'araa o te melo tata'itahi. E a feruri i te tereraa e te mau titauraa o te tao'a. E haapapu - atoa - hia te mau mana'o e te mau taio mahana.

Taahiraa 2: Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa

Te auraa o teie taahiraa, o te hi'opoaraa ïa e mea tano anei te hoho'a aore ra te mana'o matamua:

A hamani i te hoê hoho'a no te tupuraa o te tauihaa

A hamani i te hoê hoho'a ia au i te mana'o na roto i te faaohiparaa i te CAD

Hi'opo'a i te mana'o e te ti'araa o te ohipa, e te mau materia no te haapapû i te mea maitai roa a'e

Taahiraa 3:Faahoturaa

I roto i te tuhaa no te tupuraa, e na reira tatou:

A papai i te hoho'a i niuhia i nia i te mana'o

A hamani i te hoho'a o te tere

A hamani i te hoê tapura materia (BOM)

Taahiraa avae4: Validation

I roto i teie taahiraa, e hi'opo'ahia te hoho'a e e hi'opo'ahia no te hi'o e, e titauhia anei te tauiraa no te tapae i te hopearaa i titauhia. I te tahi a'e pae, e hi'opoa - atoa - hia te hamaniraa no te haapapu e mea maitai e mea aravihi te faanahoraa hopea o te hamaniraa.

Taahiraa avae5: Hamaniraa

A hamani i te tao'a hopea e a rave i te hoê ravea hi'opoaraa maitai roa no te haapapu i te huru maitai roa ' ' e

A faaite i te tao'a i te matete

Taahiraa 6: Hi'opo'araa

I roto i teie tuhaa, e hi'opo'a tatou i te taatoaraa o te faanahoraa NPI e e haamaitai atu â tatou i te faanahoraa NPI no te pahono maitai a'e i te mau hinaaro o te feia hoo.

Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa

E ere te omuaraa parau apî i te hoê ohipa ohie, e rave rahi mau hi'opo'araa e titauhia no te haapapû i te manuïaraa o te NPI:

A tahi, e mea ti'a ia tatou ia hi'opo'a i te tuhaa tata'itahi o te ohuraa o te tao'a e ia hamani i te hoê faanahoraa hope roa no ni'a i te reira. No reira, e nehenehe tatou e ite i te mau fifi aore ra te mau fifi e nehenehe e tupu mai i nia i te omuaraa o te mau tao'a apî.

Te piti, te hooraa mai i te mau materia. E rave rahi te mau mea e ti'a ia haapapûhia i ni'a i te tahua ha'utiraa, no te mea e faatupu te mau tauiraa i te taahiraa hopea i te hoê faahopearaa rahi i nia i te mau haamâu'araa, te mau tumu parau iho â râ o te tia ia haapapuhia e ia hoohia mai na mua ' ' e no te faaiti i te atâtaraa ia tauiui noa te faanavairaa faufaa o te ao nei.

Te toru, e mea ti'a i te mau melo atoa tei ô i roto i te opuaraa NPI ia ite i te fâ e te tapura haamau'araa o te opuaraa, e e ti'a ia ratou ia pee i te reira i te taahiraa tata'itahi mai te au i te opuaraa, te maitiraa i te mau materia e te hamaniraa i te mau materia no te haapapû e e nehenehe te opuaraa e rave-faaoti-hia.

A maha, a haaputu i te mau haamaramaramaraa e a haaputu i te reira. No te faaô i te hoê tao'a i te hoê matete ma te manuïa, e ti'a ia tatou ia haaputu i te mau haamaramaramaraa mai te matete, te mau haamau'araa materia, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa.

Hopea, te rave-amui-raa i te ohipa. I roto i te faanahoraa NPI, te vai ra te mau tuhaa ohipa taa ê mai te R&D dept, te hoho'a no te hamaniraa, QC dept, e te vai atu ra. E mea faufaa roa ia rave amui i te ohipa i rotopu ia ratou, na te reira e haapapû e, e nehenehe te mau taahiraa atoa e ravehia e e tu'ati-maitai-hia.

Te mau maitai o te omuaraa parau apî

Te mau haamau'araa no te tupuraa i te rahi

I roto i te tuhaa no te hoho'a, te mau mea atoa mai te materia, Ua mana'o-maitai-hia e, eita te mau hoho'a e te mau hoho'a e taui i te huru e aore râ, i te hoho'a hape i roto i te mau tuhaa i muri nei. I te tahi a'e pae, e nehenehe te reira e faaiti i te haamau'araa i te mau materia e aore râ, i te mau faufaa o te faaohipahia no te mau hoho'a e ere i te mea maitai.

Taime faa'o-faahou-raa poto

E tauturu te omuaraa o te mau tauihaa apî i te faaoioi i te tereraa o te mau tauihaa e i te opere i te mau tao'a no te hoê taime poto noa no te pahono i te mau hinaaro o te mau hoani, e na te taime poto e arata'i i te hoê ho'iraa vitiviti a'e i ni'a i te moni.

Te huru maitai teitei a'e

E nehenehe te faanahoraa e nehenehe e faaohipahia e te hi'opoaraa etaeta i te mau tao'a e faaiti i te mau vahi ino aore ra te mau hape o te mau tao'a, e a haapapû i te maitai rahi o te tao'a.

Te mauruururaa o te hoani

E haamaitai te omuaraa parau apî o te mau tao'a i te huru maitai e te papuraa o te mau tao'a, te haapapuraa e e nehenehe te hoani e mauruuru i te tao'a.

Ineine no te farii i te hoê faahitiraa parau?

A haafaufaa i ta tatou pu'ereni e a hi'o eaha ta MoKO Technology e nehenehe e rave no outou.

Haamatau i ni'a