Ta Tatou Hi'oraa Atea & Misioni

Orama a MOKO

E tutava maua ia riro ei hoê taiete rave rahi.

Misioni a MoKO
Misioni& Vission-icon-1
Na te mau hoani

A horo'a i te mau tauraa au maitai, horo'a i te taviniraa maitai roa a'e i roto i te piha haapiiraa

Misioni& Vission-icon-2
Na te mau rave ohipa

Faatupu i te hoê huru au maitai e te faatura i roto i te ohipa

Misioni& Vission-icon-3
Na te mau apiti i roto i te ohipa putu faufaa

Horo'a i te hoê rave'a tano e te tano, te tau'araa parau e te hoê faanahoraa tahoê maitai

No te feia ti'a ore

Ia faaho'i-maitai-hia ratou i ni'a a'e i te faito faufaa o te ho'iraa sotiare

Te mau faufaa tumu o te moKO:

Benfen:

 1. A haapae i te mau puai no rapae'au e, i raro a'e i te hoê huru feruriraa mâtauhia, haru mai i te avei'a tano e ti'a ia tatou ia haere.
 2. Te faaafaro nei Benfen i to tatou huru tahoê- eiaha e haafaufaa ore ia vetahi ê
 3. A hi'opo'a na mua ia tupu mai te mau fifi.

Parau-ti'a:

 1. Te haavare ore o te titauraa iti roa a'e ïa.
 2. E horo'a tatou i ta tatou i fafau atu, e te fafau atu nei matou i te mea e faaorahia e matou noa'tu e, e faaruru tatou i te mau fifi.
 3. A haapa'o maitai i ta tatou mau titauraa e ta tatou mau hopoi'a.

Te ô-amui-raa:

 1. Aita ana'e e manuïa pŭpŭ, aita e manuïaraa no te taata iho.
 2. E mea papû e e mea tamau noa tatou i roto i ta tatou mau faaotiraa e mau ohipa. E tatou ,ei pŭpŭ amui, te raveraa i te hoê hi'oraa atea ei opuaraa faufaa roa a'e na tatou.
 3. " Na mua te taata " te reni arata'i, te faatura rahi nei matou i te mau mana'o e te ti'araa o te taata rave ohipa. Te ti'aturi nei matou e e hopoi'a na tatou e e te te'ote'o e, te tupu apipiti nei te mau rave ohipa e te ohipa.

Faito maitai:

 1. Te haereraa i mua o ta tatou ïa inu i te mau mahana atoa, tape'a i te faito faito teitei no te haapa'o i te mau hinaaro o te mau hoani e ia horo'a i te mauruuru rahi a'e i te mau tata'uraa tata'uraa.
 2. E tae mai te maitai na roto i te opuaraa. Ua riro te reira ei opuaraa e haapa'ohia e te mau taata atoa.
 3. Haamaitai tamau noa i te faito o te tao'a, e ere te reira i to tatou noa faufaa, to tatou atoa râ tura.

Te mau taata hoo:

 1. A hamani i te mau tauhaa e a horo'a i te mau tauturu mai roto mai i te hi'oraa a te hoani, e ia ape i te rave i te mau mea e auhia e te mau hoani.
 2. A tuatapapa hope roa i te mau hinaaro o te mau hoani, tei riro ei haamataraa matamua no te mau ohiparaa atoa a te mau tuhaa ohipa atoa.
 3. Haapa'o i te parau tumu o te haapiiraa a te hoani i roto i te taiete.

I te hopearaa o te ohipa:

 1. Te fâ o to tatou ïa puai faahoro, fa'ateahia i te fā nō te rave i te mau hope'a i hōro'ahia, e mea faufaa te reira no te ohipa.
 2. Haapa'o itoito i te hopoi'a.
 3. A haamau i te hoê fâ faufaa rahi no te taiete, e i muri iho a feruri i te huru e te mau taahiraa e tano ia tatou no te faatupu i te opuaraa.
 4. Te hi'o-maite-raa i te mau faufaa i horo'ahia no te faaoti i te fâ i horo'ahia.
Haamatau i ni'a