No te aha e mea faufaa te tauriiraa?

I roto i te faanahoraa no te hamaniraa e te amuiraa IDB, ua ite te rahiraa o te feia hamaniraa e, te haumi i roto i te reva, uira ê, e e nehenehe te hitimahuta i te pae tino e faatupu i te ino i ni'a ia ratou e e faatupu atoa i te manuia-ore-raa i roto i te pcB, aita râ ratou e tau'a nei i te tereraa o te haponoraa PCB e faaruru atoa paha ratou i te reira mau fifi. E mea fifi roa no tatou ia ape i te rave-puai-raa i te mau parau tu'ite, eiaha atoa e haapapû e, e nehenehe i te reva i roto i te faura'o e faatupu i te hauhaeraa hope roa. No reira, ei taahiraa hopea hou te tao'a e faaru'e atu ai i te fare hamaniraa, e mea faufaa atoa te puoraa. E faati'a te puohoraa PCB ia vai ineine noa ratou e tae noa'tu i te taime e haponohia'tu ai te reira i te mau hoani noa'tu e, e tupa'ihia ratou i roto i te utaraa e aore râ, i roto i te hau i ropu. E tau'a rahi te mau rave'a apî moKO i te taahiraa tata'itahi mai te puohuraa, te haapapûraa e, e nehenehe ta ta tatou mau hoani e farii tamau noa i te mau RW i te mau taime atoa. Te vai ra te tahi mau uiraa no ni'a i te tauhaa ta'ita'iraa PCB? A farerei mai ia matou i teie nei, ua ineine to matou mau taata aravihi no te tauturu ia outou!

No te aha moKO Te mauhaa apî?

Iteraa rau ê roa

MOKO is an experienced electronic manufacturer and we have served customers in various industries and received unanimous praise from them. Te vai ra i te area matahiti 400 employees at MOKO who have rich project experience so they know how to work with our customers better.

Haapapûraa maitai i te maitai

We have obtained the certifications of ISO, Te mau Ta'o apî, BSCI, e TE RA, which displays our commitment to strict quality control standards. We aim to provide the best products and first-class services to our clients that help them succeed.

Taime faa'o-faahou-raa poto

MOKO works efficiently to shorten the turnaround time of each step. Our support team is 24/7 available making sure that all your inquiries and questions can get the fastest response.

Tauhaa moKO no te PCB

Puohu are'are'a pato'i

Puohu are'are'a pato'i

Taa ê noa'tu te vai-apapa-raa, it will not cause electrostatic charge and dissipate it away.

Te tauraa o te mau uara

Te tauraa o te mau uara

Te opani-manuïa-raa i te pcB ia taupupuhia, e nehenehe te miti e horo'a faahou.

Te hoho'a tei î i te îraa te rû

Te hoho'a tei î i te îraa te rû

E tauturu te reira ia paruru i te PCBs i te mau fifi e i te faaitiraa i ta ratou faanuuraa i roto i te faura'o utaraa.

Fare faaîraa no te matini tâtâîraa

Fare faaîraa no te matini tâtâîraa

A iriti i te haumi i roto i te reva e a paruru i te ino tei tupu no te ta'ero

Te puoraa moKO no te mau taumiraa tei oti

Te mau afata

Te mau afata

All finished products would be packed into boxes to provide better protection.

Te mau afata

Te mau afata

We attach shipping mark on cartons that are ready to ship.

Te mau titauraa o te tauhaa pcB

Packaging is a crucial procedure to keep moisture and physical shock away from PCB, e te vai ra te tahi mau titauraa o te ti'a ia itehia i te taime a puto'i ai te PCB:

1. Te mau titauraa no te pato'i i te haumi

Na mua a'e i te faaineineraa, e ti'a ia outou ia haapapû e, e mea ti'a i te reira mau mea ia tamâ-maitai-hia e ia tamarô-roa-hia, e titauhia ïa ia outou ia pîpî i te peni. E ia ite mai outou e, e mea ti'a ia tamâ-atoa-hia te puturaa, e e mea ti'a ia outou ia tuu i te mau puohu i roto i te hoê vahi e te anuvera tano e te hautiraa o te ûa.

2. Te mau titauraa no te pato'i i te ê

Static electricity has always been an important reason for PCB damage that would cause the failure of the chip. No reira, e ti'a ia tatou ia faatupu i te tahi puo'oa pato'i ore no te PCB. Common anti-static packagings materials are bubble bags, vavae û, pute û-apî-raa, e te mau pute tamâ.

3. Te mau titauraa no te rû-ore-raa

No te faaiti i te tetôraa e te ûa o te PCB i roto i te faura'o, e nehenehe e faaohipa i te vairaa mai te mau afata apoo. Hau atu, E ti'a i te mau RD IA tuuhia i ni'a i te hoê vahi ti'a, faaputuraa hau atu i te piti vahi, e te tuuraa i te hoê tapupuraa i roto i te ropuraa.

Ineine no te farii i te hoê faahitiraa parau?

A fana'o i ta tatou pu'ereni e a hi'o eaha ta moKOTechnology e nehenehe e rave no outou.

Haamatau i ni'a