No te aha e mea faufaa te tauriiraa?

I roto i te faanahoraa no te hamaniraa e te amuiraa IDB, ua ite te rahiraa o te feia hamaniraa e, te haumi i roto i te reva, uira ê, e e nehenehe te hitimahuta i te pae tino e faatupu i te ino i ni'a ia ratou e e faatupu atoa i te manuia-ore-raa i roto i te pcB, aita râ ratou e tau'a nei i te tereraa o te haponoraa PCB e faaruru atoa paha ratou i te reira mau fifi. E mea fifi roa no tatou ia ape i te rave-puai-raa i te mau parau tu'ite, eiaha atoa e haapapû e, e nehenehe i te reva i roto i te faura'o e faatupu i te hauhaeraa hope roa. No reira, ei taahiraa hopea hou te tao'a e faaru'e atu ai i te fare hamaniraa, e mea faufaa atoa te puoraa. E faati'a te puohoraa PCB ia vai ineine noa ratou e tae noa'tu i te taime e haponohia'tu ai te reira i te mau hoani noa'tu e, e tupa'ihia ratou i roto i te utaraa e aore râ, i roto i te hau i ropu. E tau'a rahi te mau rave'a apî moKO i te taahiraa tata'itahi mai te puohuraa, te haapapûraa e, e nehenehe ta ta tatou mau hoani e farii tamau noa i te mau RW i te mau taime atoa. Te vai ra te tahi mau uiraa no ni'a i te tauhaa ta'ita'iraa PCB? A farerei mai ia matou i teie nei, ua ineine to matou mau taata aravihi no te tauturu ia outou!

No te aha moKO Te mauhaa apî?

Iteraa rau ê roa

E TAATA hamani matini aravihi o MOKO e ua tavini matou i te mau hoani i roto e rave rau mau fare hamaniraa tauihaa e ua haapopou - taatoa - hia matou e ratou. Te vai ra i te area matahiti 400 Te mau taata rave ohipa i MOKO e mea rahi ta ratou ohipa, ua ite ïa ratou e nahea ia rave maitai a'e i te ohipa e ta tatou mau hoani.

Haapapûraa maitai i te maitai

Ua noaa ia matou te mau parau tu'ite no te ISO, Te mau Ta'o apî, BSCI, e TE RA, e faaite te reira i to tatou fafauraa ia haapa'o i te mau ture no te hi'opo'araa i te mau ture. Te opua nei matou i te horo'a i te mau tauihaa maitai roa'e e te mau tauturu matamua i ta matou mau hoani o te tauturu ia ratou ia manuïa.

Taime faa'o-faahou-raa poto

TE OHIPA maitai ra o MOKO no te haapoto i te taime o te taahiraa avae tataitahi. Teie ta tatou pŭpŭ tauturu 24/7 A haapapû e, e nehenehe ta outou mau uiraa e ta outou mau uiraa atoa e farii i te pahonoraa vitiviti a'e.

Tauhaa moKO no te PCB

Puohu are'are'a pato'i

Puohu are'are'a pato'i

Taa ê noa'tu te vai-apapa-raa, eita te reira e faatupu i te faahaparaa uira e eita atoa e faaore i te reira.

Te tauraa o te mau uara

Te tauraa o te mau uara

Te opani-manuïa-raa i te pcB ia taupupuhia, e nehenehe te miti e horo'a faahou.

Te hoho'a tei î i te îraa te rû

Te hoho'a tei î i te îraa te rû

E tauturu te reira ia paruru i te PCBs i te mau fifi e i te faaitiraa i ta ratou faanuuraa i roto i te faura'o utaraa.

Fare faaîraa no te matini tâtâîraa

Fare faaîraa no te matini tâtâîraa

A iriti i te haumi i roto i te reva e a paruru i te ino tei tupu no te ta'ero

Te puoraa moKO no te mau taumiraa tei oti

Te mau afata

Te mau afata

E tuuhia te mau tao'a atoa i oti i roto i te mau afata no te horoa i te parururaa maitai a'e.

Te mau afata

Te mau afata

E taamu matou i te tapao pahi i nia i te mau afata o tei ineine i te tere.

Te mau titauraa o te tauhaa pcB

E ravea faufaa roa te puohu no te faaatea ê i te haumi e te mauiui o te tino i te PCB, e te vai ra te tahi mau titauraa o te ti'a ia itehia i te taime a puto'i ai te PCB:

1. Te mau titauraa no te pato'i i te haumi

Na mua a'e i te faaineineraa, e ti'a ia outou ia haapapû e, e mea ti'a i te reira mau mea ia tamâ-maitai-hia e ia tamarô-roa-hia, e titauhia ïa ia outou ia pîpî i te peni. E ia ite mai outou e, e mea ti'a ia tamâ-atoa-hia te puturaa, e e mea ti'a ia outou ia tuu i te mau puohu i roto i te hoê vahi e te anuvera tano e te hautiraa o te ûa.

2. Te mau titauraa no te pato'i i te ê

Ua riro noa na te uira ei tumu faufaa roa no te faaino i te PCB o te faatupu i te manuïa - ore - raa o te mau tao'a. No reira, e ti'a ia tatou ia faatupu i te tahi puo'oa pato'i ore no te PCB. Te mau materia no te pato'i i te mau hoho'a faufau, o te mau pute ïa, vavae û, pute û-apî-raa, e te mau pute tamâ.

3. Te mau titauraa no te rû-ore-raa

No te faaiti i te tetôraa e te ûa o te PCB i roto i te faura'o, e nehenehe e faaohipa i te vairaa mai te mau afata apoo. Hau atu, E ti'a i te mau RD IA tuuhia i ni'a i te hoê vahi ti'a, faaputuraa hau atu i te piti vahi, e te tuuraa i te hoê tapupuraa i roto i te ropuraa.

Ineine no te farii i te hoê faahitiraa parau?

A fana'o i ta tatou pu'ereni e a hi'o eaha ta moKOTechnology e nehenehe e rave no outou.

Haamatau i ni'a