Nahea ia imi i te faanahoraa maitai roa a'e no te PCB?

Nahea ia imi i te faanahoraa maitai roa a'e no te PCB?
Nahea ia imi i te faanahoraa maitai roa a'e no te PCB

E ere i te ohipa na'ina'i ia imi i te tabula tano no te PCB, e titau teie faanahoraa i te taime rahi no te rave i te tahi mau ma'imiraa i ni'a i te mau taata hamani hoho'a taa ê, tera râ e mea hoona te mau mea atoa. No te mea e haapapu te hoê hoa ohipa maitai i te huru maitai o te mau tabula haaati e e haamaitai te reira i te tereraa taatoa. Ua hau râ, E faatupu mai te hoê taata o te ore e nehenehe e ti'aturihia i te mau fifi e rave rahi. Mai te mea e, te feaa ra to outou mana'o ia ma'iti ana'e outou i ta outou tabula PCB e ia tamata outou i te farii i te tahi mau mana'o tauturu, e tei te vahi ti'a ïa outou. I roto i teie buka arata'i poto, e rave tatou i te mau mea faufaa e rave rahi, no reira, e tai'o ana'e i te.

PCB Quality

Ua riro noa te huru maitai ei ravea faufaa roa te tia ia hi'opoahia ia maiti ana'e tatou i te hoê taata hamani iri PCB. Te vai ra i roto i te huru maitai o te PCB te mau tuhaa taa ê mai te ǒraa tano, te faito tano o te tapura ereere, Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa, e te vai atu ra. E mai te mea e, e hinaaro outou e haapapû i te maitai o te PCB, e ti'a ia outou ia ma'iti i taua mau taata ra tei aravihi roa i roto i te ohipa hamaniraa e te hamaniraa i te mau matini. Te faaohipa nei ratou i te mau mauhaa uira a te hau no te hamani i te, tei ia'na ra te aravihi no te hamani i te mau PCBs, e ia vai te hoê faanahoraa no te hi'opo'a i te mau mea atoa. Hau atu, e nehenehe outou e hi'opoa i ta ratou mau parau faaau o te nehenehe e faaite i to ratou hi'opoaraa etaeta i te mau tao'a, ei hi'oraa, ISO9001, ISO14001, IS013485, Te mau Ta'o apî, BSCI, e TE RA.

Te aravihi o Manufacturer

Te aravihi o Manufacturer

E mea faufaa roa ia hi'opo'a e, e nehenehe anei ta te tomite faatere o te PCB e pahono i ta outou mau titauraa. I te hoê pae, e ti'a ia outou ia ite i te mea ta ratou e nehenehe e rave e te mea maitai ta ratou e rave. Eita ta te tahi mau taata hamani PCB e nehenehe e horoa noa i te mau tauturu i te pae hamaniraa tauihaa, e horo'a atoa râ i te mau faanahoraa e te mau rave'a aravihi, e aore râ, te taatoaraa o te mau tauihaa i roto i te oraraa. I te tahi a'e pae, E mea faufaa roa ia hi'opoa i to ratou aravihi i te pae hamaniraa tauihaa, e tae noa'tu i te rahiraa o te mau tuhaa, te mau huru materia PCB o ta ratou e nehenehe e rave, te faaoroma'iraa, te tahi atu â. E mea faufaa a'e ia haapapû i to ratou aravihi, e ehia rahiraa PCBs ta ratou e nehenehe e faatupu i roto i te hoê mahana. E nehenehe noa ta te tahi mau taata hamani pcB e horo'a i te mau tauturu mai te prototy e tae atu i te hamaniraa i te mau tauihaa i raro roa, no reira, mai te mea e, te vai ra ta outou te hoê faanahoraa rahi, e ti'a ia outou ia taui i te taata hamani hoho'a i te feia e aravihi teitei to ratou no te hamaniraa.

Te haamâu'araa no te aufau i te mau ha

E mea faufaa rahi roa ia imi i te hoê tomite faatere PCB o te nehenehe e horo'a i te mau tabula haamau'araa maitai roa i roto i ta outou tabula haamau'araa. No reira, e ti'a ia outou ia faaau i te mau faahitiraa parau no roto mai i te mau faahitiraa parau taa ê, e ere râ te reira ana'e. Te ravea maitai roa ' ' e, o te faaaifaitoraa ïa i te huru maitai e te mau haamâu'araa, e parau mau e e nehenehe te tahi mau taata hoo tao'a o te pûpû nei i te mau tino moni haihai a'e e faaherehere i te mau haamâu'araa, mai te peu râ e eita te mau tabula haaati ta ratou i pûpû mai e naeahia i te faito maitai roa ' ' e, eita ïa e ti'a ia outou ia rave i te ohipa e o ratou. E nehenehe te ino i faatupuhia e faaino i to outou roo i te pae tapihooraa e e hopoi mai i te mau pau rahi.

Taime faafaaearaa

Te tahi atu tumu rahi ia maiti ana'e tatou i te hoê taata hamani hoho'a PCB, o te tauiraa ïa i te taime. Na te horo'araa i te taime tano e haapapû e, e tere maitai te mau taahiraa i muri iho, noa ' tu e e nehenehe te faataereraa e haafifi i te taime no te matete. No reira, e mea ti'a ia outou ia haapapû e, e nehenehe ta to outou mau hoa ohipa e opere i te mau tabula ohipa ia au i ta outou tarena ohipa, e ia haapapû e, e nehenehe ta ratou e faatupu i te mau arata'iraa teitei i te taime ti'a. No te hi'opo'a i to ratou mau aravihi, e nehenehe ta outou e hi'opo'a i ta ratou mau fare, te rahiraa o te taime, Te vai nei ta te mau taata hamani hoho'a PCB te mau tahua itenati tei faaineine-maitai-hia, o te nehenehe e faaoioi i te taime.

Te mau tauihaa e hoohia ra

Hopea, e ere râ i te mea iti, ia ma'iti ana'e tatou i te mau faanahoraa PCB, e ti'a ia outou ia ite e, tei hea te mau materia e te mau tuhaa. E haere vetahi e hoo mai i te mau tauihaa o te ore e nehenehe e tiaturihia no te fana'o i te mau tino moni mâmâ a'e, noa'tu e, e mea fifi mau ia haapapû i te reira, e e mea fifi roa ia haapapû e, e nehenehe anei teie mau materia e pahono i te mau ture o te tapihaa e aore râ, aita. No reira, te mana'o nei matou e, e ma'iti outou i taua mau hoa ohipa ra e fifi papû to ratou e te ti'aturihia. Maoti ta ratou mau fifi papu, e nehenehe ratou e fana'o i te mau tauihaa aravihi ma te mama a'e faaiti i te atâtaraa ia taere te mau opuaraa i faatupuhia e te haapueraa tauihaa oioi.

Partnering with MOKO Technology

Ei raatira no te tomite faatere o te PCB, UA HOROA o MOKO i te mau tauturu i te pae hamaniraa tauihaa PCB na te mau hoani i roto i te mau fare hamaniraa tauihaa taa ê no te 16 mau matahiti, oia'toa te pereoo auahi, mau matini uira, rapaauraa ma'i, taata ha'u'ue, te tahi atu â. E mea aravihi tatou i te hamaniraa i te mau huru PCBs atoa, mai te tahi ohie e tae atu i te tahi fifi, e na to tatou mau aravihi e to tatou aravihi e horo'a mai ia tatou i te ti'aturiraa ia rave maitai i ta outou mau opuaraa. E nehenehe ta tatou taviniraa hoê i ni'a i te ahuru ma piti e faaora ia outou i te mau fifi e rave rahi, mai te PCB e tae atu i te hamaniraa e te tairururaa, TUHAA PURERAA NO TE AVATEA MAHANA MAA, e i muri a'e i te mau ati, ua oti te mau mea atoa i te ravehia i raro a'e i te hoê noa tapo'i fare. No reira, e nehenehe ta matou e hi'opo'a maitai a'e i te maitai e te haereraa i mua no te haapapû e, e nehenehe noa ta matou e horo'a i te mau tabula ohipa maitai roa ia outou i te taime ti'a. Te horo'a nei tatou 24/7 taviniraa ma te parau-ti'a, mai te mea e, e hinaaro oe e haamata i ta oe opuaraa ohipa PCB na muri iho ia matou, a farerei mai na ia matou i teie mahana.

MOKO PCB Manufacturing

A FAAITE I TEIE PARAU

Haamatau i ni'a