Faanahoraa hoho'a PCB & Layout Service

E R ta tatou & PH pŭpŭ e hau atu i te 70 te mau taata rave ohipa, mana'o hau atu i te rahi i te 10 years of experience in PCB design and software design. Te mau taata arata'i aravihi i te mau rave'a aravihi no te hoo mai te mea e, e hamani outou i ta outou mau faufaa mai te au i ta outou e tia'i ra: mai roto mai i te api parau faa'ite-papû-raa na roto i te mau parau faati'a e te mau haamanaraa e tae roa'tu i te faanahoraa faaitehia. Te afa'i nei matou i te mau tauhaa o te ao nei i roto i te mau matete na te ao atoa nei e e faaiti i te mau ati no to tatou mau hoa faaipoipo. Faito maitai, te paturu-mau-raa, moni hoo, e tei mua noa te mau rave'a i te mau rave'a e ravehia i te mau mahana atoa.

Eaha te ti'a ia matou ia rave no ta outou mau opuaraa pcB

Hi'opo'araa no te opuaraa

E hi'opo'a hohonu ta matou pŭpŭ matini e e hi'opo'a ratou i te opuaraa tata'itahi na outou, no te ma'iti ia pahono i te mau titauraa e au i te hoê ohipa, mai te mau tuhaa i ma'itihia no te haapapû i te faataaraa o te mau tuhaa, faaiti i te haamau'araa, e te hoho'a no te hamaniraa i te hoê hamaniraa. E hinaaro noa matou i te hoê faaiteraa rahi no to outou mana'o, e te faana'o ra anei outou i ta outou mau hamaniraa i teie nei, e aore râ te faatupuraa i te hoê tao'a apî.

Hi'opo'araa no te opuaraa
Te mau matini & Faananearaa i te pûtu
Faananearaa i te mau matini paari

E taata toro'a ta tatou R&D pŭpŭ no te faananea i te iri papa'iraa na ni'a i te tapura ereere (RDT) e te pû paari mau. O te reira te faanahoraa matamua no te tu'ati i te matini maramarama. E rave rahi matahiti to tatou ite i roto i te faanahoraa no te faaetaetaraa tino e te mau papa'iraa a te ekalesia.

Hoho'a ohipa

Tei te huru o ta outou mau titauraa, e paraparau ïa ta matou mau rave'a faatere i te mau ohipa paturaa uira no ta outou tauihaa i roto i te apooraa opuaraa, e a ma'iti i te hoê ohipa fare tano roa a'e. Te faa'ite nei i te mau rave'a apî roa a'e i roto i te te mau rave'a, e nehenehe ta tatou e faanehenehe i te mau haa apî no te haamaitai i ta outou faanahoraa matini no te ohipa, te hamaniraa. Te horo'a'tu nei matou i te mau matini maitai a'e no oe.

Hoho'a ohipa
Haamaitairaa i te faanahoraa roro uira
Haamaitairaa i te faanahoraa roro uira

Hau atu 13 mau matahiti aravihi, MOKO R&Pŭpŭ D(70 te mau taata rave ohipa) e ti'a ai ia tatou ia pûpû i te hoê pû ohiparaa no te faahoturaa i te roro uira – a horo'a i te api e te SDK no ta tatou mau hoani, tauturu ia oe ia tu'ati i ta oe iho matini tîtî ata.

Tamataraa & te tâtâîraa

E faaohipa ïa matou i te fifi faaharuharu i roto i te tuhaa o te faaharuharuraa no te faaî i te ino tamataraa. E faatupu atoa tatou i te faanahoraa hi'opo'araa, Te mau tauhaa a te BIST e te mau tumu hi'opo'araa no te tamata e no te tu'ino i te hoho'a, no reira, no te haapapûraa i te horo'araa mai i te hoho'a tei tamata-hope-hia e tei ineine no te hi'opo'a maite i te ohipa.

Hoho'a ti'amâ

Hoho'a ti'amâ

Te horo'a nei MOKO i ta'na mau hoani i te tahi mau hoho'a rii tei tamatahia i ni'a i te hoê niu o te ma'i-oioi-raa.

Parau tu'ite

Te horo'a nei maua i te parau tu'ite/haapa'oraa i te ohipa na te mau hoani. E ohipa piri tatou i piha'i iho ia SGS e i ni'a i te reni ohiparaa no TE RAS no te horo'a vitiviti mai i te FAAHORO, Te mau ati ATL, CE, TE MAU TAATA I'OA, RoHS e aore râ te tahi atu parau tu'ite ia au i te mau titauraa taa ê a te mau hoani, no te pahono i to outou taime.

Parau tu'ite
Te hamaniraa i roto i te fare

Te hamaniraa i roto i te fare

MoKO o te hoê ïa ISO9001, Ua tapa'o vau e o IPC i te taata hamaniraa parau faaau i te ohipa rave tamau (CM), Ua hau ta tatou 13 tau matahiti i te hamaniraa i te mau rave'a hamaniraa tauihia i te fenua Taina, fafau i te mau ture teitei roa a'e no te maitai i roto i te faito maitai e te hamaniraa. Tu'ati i ta matou mau pureraa NPI, Te pûpû atu nei matou i ta'na mau hoani i te hoê vahi au-maitai-hia no te faanuu mai te hoho'a i te hamaniraa i roto i te mau tau tâpûraa u'ana.

PARURURAA I TE IP

E faahotu tatou, te taata rave ohipa e te rave-hope-raa i ta outou tauihaa i roto i te fare, i roto MoKO own e Wuhan R&D te mau piha toro'a e te mau fare hamaniraa e te fare hamaniraa tau faatupuraa. Ei taata haapa'o i te ip no outou, MoKO e ta matou mau rave ohipa, e pee maite ratou i te PARAU FAAAU E ERE I TE PARAU TU'ATI I te mau hoani.

No ni'a i te mau faaauraa ê tei ravehia e ta matou mau hoani e te mau tauiraa e tu'ati ra i te reira, e haapapû matou i te taatoaraa o te ite

Latest PCB Design Cases

Na mua'tu
I muri iho

Te mau huru ohipa no te hoê PÛB

4-tapura papa roro uira
6-Piaraa piaraa
Te tereraa o te iri faatere na ni'a i te mori hi'o e te tapa'o faa'ite no
Tomite faatere no te faanahoraa i te mana
Tomite pcB no te faanahoraa Evanelia
6-Tomite piaraa IOT
Faanahoraa uira no te UEpi (PCB)
6-Tapaparaa IoT PC

Eaha ta ta tatou mau taata hoo e parau ra

Na mua'tu
I muri iho
Haamatau i ni'a