TE MAU RAVE'A

Tau'araa hi'oraa (rûraa)

No te aha e ma'iti ai moKO?

Mana'o oioi

A horo'a noa mai i ta outou putu'ite CAD ia matou, e horo'a'tu tatou i te mau pahonoraa vitiviti no ni'a i te mau moni hoo e te hamaniraa i roto 24 mau hora.

Mai roto mai i te hoho'a i te faanahoraa

Mauruuru i ta matou mau tauihaa aravihi e te mau rave ohipa aravihi, e ti'a ia tatou ia haapû i te mau tuhaa e 3D mai roto mai i te mau hoho'a i ni'a i te mau hoho'a rahi e tere vitiviti nei.

Haapapûraa maitai i te maitai

Parau faahanahanaraa e te ISO9001, Te mau faito hoho'a moKO, e nehenehe e tae i te faito e 3D i te mau taime atoa i ni'a i te faatureraa o te ao nei e o te haapapû i ta matou mau hoani

Te mau matini hi'oraa uira i ni'a i te rave'a apî moKO

Te mau matini hi'oraa uira i ni'a i te rave'a apî moKO

Te mau tauihaa hi'oraa parau e horo'ahia mai e MOKO Technology e hoê tuhaa aano, mai roto mai ia CAD data design e tae atu i te hamaniraa e te rave'a haponoraa, te tahi atu â. Te faaohipa nei tatou i te mau matini nene'iraa hoho'a 3D no te rave i te mau tuhaa mata'ita'iraa nehenehe e te ti'a maitai e te taime poto no te faananeahia ia au i te vitiviti 1 mahana ohipa, e te feia aravihi i te ohipa aravihi i te mau rave'a aravihi i roto i te mau rave'a aravihi no te tauihaa roro uira, o te horo'a mai i te mau rave'a maitai a'e e te mau mana'o aravihi no ta outou mau opuaraa nene'iraa 3D, haapapûraa e, e nehenehe te reira e rave-manuïa-hia.
Te hinaaro nei matou e horo'a i ta tatou mau hoani i te mau rave'a mata'ita'iraa reo maitai roa a'e no te mau tuhaa ra, ta tatou ISO9001 te haapapûraa o te mau mea e te mau peu matarohia o te nene'iraa o te ohipa, o te haapapû nei ïa i te faito maitai o te mau tauhaa, e e pŭpŭ hoo aravihi ta tatou e te faahoa o te horo'a oioi i te pahonoraa e te faahitiraa i te mau hoani i roto 24 mau hora.

Ta tatou mau mana'o no te hoê parau hau (rû) manuïa maitai

Te mau huru hi'oraa manuïa maitai no te hi'oraa (rûraa) moKO Hoê
Te mau huru hi'oraa e piti no te mau parau rû manuïa moKO
Rave'a hi'oraa e toru no te hoê parau rû manuïa no te hi'oraa moKO

Eaha te hoê buka hi'oraa nehenehe?

Rā'ita'ira'a pā'āo'ira, ua parau-atoa-hia te nene'iraa SLA 3D, e huru hamaniraa tamâraa, tei faaohipa-rahi-hia no te faaohipa i te hoho'a tumu 3D, hoho'a, e te mau tuhaa fifi i roto i te vitiviti mai te hoê mahana. E faaohipa te hi'oraa ana'iraa reo i te laser e te hoho'a no te faaora i te pape pape i ni'a i te mau tuhaa paari 3D, tei roto te reira i te rave'a maitai e te ti'a mau (to'na tereraa mau, e mea iti a'e te mau mana'o farii i te mau tuhaa no te hi'oraa reo 0.05 mm), te mau ohipa maitai, e te tauihaa. I roto i teie mau tau'araa, Te faanahoraa hi'opo'araa i te mau hautiraa reo, o te hoê ïa raveraa nene'iraa maitai roa a'e no te hamani i te mau hoho'a ti'a roa mai te hamaniraa i te hoho'a, te horo'araa, e te tamâraa i te repo, te mau hi'oraa no te faaiteiteraa, e te mau tuhaa ohipa. E mea tui-roa-hia te mau rave'a aravihi no te rû i roto i te mau fare raveraa ohipa e rave rahi, te mau faanahoraa matauhia oia ho'i te mau ha'utiraa tu'ati, mau matini no te rapaauraa ma'i, te mau mauhaa e te pohe, e te vai atu ra.

Nahea te reira e tupu ai ?

A tahi, hapono i te haamaramaramaraa CAD i te matini nene'i, e e faaohipahia te laser laser o te nehenehe e faaetaeta i te pape ino no te papa'i i te mau hoho'a i ni'a i te tahua o te umeraa hoho'a ia au i te faanahoraa o te CAD.

Te tereraa mau, e papa'ihia te mau tuhaa o te mau paturaa tauturu i te haamataraa, e i muri iho, te tuhaa iho. E ia oti ana'e te hoê tuhaa i te oti, i reira ïa te faanahoraa e taui ai i ni'a e aore râ, i ni'a, tei te huru o te matini e faaohipahia. E piti ta matou mau matini mata'ita'iraa reo, hoê o te mau hoho'a i ni'a i te mau hoho'a, area te tahi ra e faahoho'a nei i te hoho'a i raro. Hau atu, e nehenehe te pû mori e hauti i te ti'araa o te laser e aore râ, o te pata hoho'a pata.

A tapiti faahou te mau faanahoraa i faahitihia i ni'a'tu i te tahi vahi e te tahi vahi e tae roa'tu i te taime e oti ai te tuhaa hopea 3D. I muri iho, e iritihia te tufaa oti i rapae i te matini nene'i, e e iritihia te mau vahine i'oa rahi. Te taahiraa hopea o te tatararaa ïa i te faanahoraa no te patururaa, e no te haapaari maitai a'e i te mau tuhaa na roto i te faaohiparaa i te ohuraa OD-tereraa. Mai te mea e titau te opuaraa i te tahi atu rave'a faaî-maitai-hia, e i muri iho, e ravehia te tahi atu mau raveraa mai te ûa e te peniraa.

Te mau maitai no te reo îraa o te rûraa i roto i te moKO

Te afaro ti'a maitai ra

E nehenehe te pureraa no te mau parau hi'oraa e horo'ahia mai e MOKO ia faatupu i te mau tuhaa e 3D ti'a mau no te mau hoani. E mea na ni'a i te tahi mili milimeta te rahi e tae atu i te hoê metera, e e mea papû e, noa'tu eaha te rahi, e ti'a ia haapapûhia te ti'a-maitai-raa e te faaotiraa teitei o te hotu. E aita roa e fifi no te tahi tuhaa e topa e aore râ, te hoê vahi tama'i.

Te faito maitai a'e

E faaohipa te rave'a aravihi moKO i te mau matini nene'iraa i te pae no te ohipa, e e faananea tamau te mau rave'a aravihi no te mau rave'a hi'oraa reo, ia haapapû e, ua hamanihia ta tatou mau tuhaa hi'opo'araa reo (rû) e te mau tuhaa maitai no te faaotiraa e te fare toa. Aita ta tatou mau hoani e faatea ê i te fifi maitai a faahaehaa ai tatou i te mau peu maitai. E nehenehe ta maua e horo'a i na tuhaa e 3D ia au i te hoê mahana ohipa.

Rave'a rau no te mau materia

Te horo'a nei te rûraa parau rû i te MOKO e rave rahi mau materia no ta outou ma'itiraa, na te faaohiparaa o te opuaraa e faaoti eaha te materia e faaohipa, e te tavini maitai nei matou i ta tatou mau hoani i roto i te mau fare ô e rave rahi. Mai te mea e, aita outou i papû e, eaha te huru materia o te ma'itiraa maitai roa a'e no ta outou opuaraa, e nehenehe ta outou e paraparau i ta tatou mau taata aravihi i te ohipa i reira.

Buka arata'i no te rave'a hi'oraa (des rû) no te mau buka arata'i

1. Noa'tu e, e rave rahi maitai no te rave'a aravihi no te mau rave'a hi'oraa reo, eita te taatoaraa o te mau opuaraa nene'iraa e tano no te reira. No reira, e mea ti'a ia outou ia hi'o maitai i te tahi atu mau rave'a aravihi e aore râ ia farerei i te mau taata aravihi hou a rave ai i te faaotiraa.
2. E ti'a ia faahoho'ahia te maraa rahi o te papa'i ia ore e riro ei mea iti a'e i te 1mm, e aore râ, e tu'inohia paha te mau tuhaa 3D.
3. Aita e tano ia hi'o i te mau vahi e anahia te apoo na'ina'i, ia hamanihia te rahi o te apoo e te 0.8mm.
4. No te tuhaa roa e te faufaa ore, e rave rahi mau tauturu e ti'a ia faaohipahia no te faaiti atu â i te ino.
5. Te mau tauturu no te faanahoraa i te mau tapa'o e aore râ, te mau hoho'a i ni'a i te mau tuhaa 3D, tera râ, e mea ti'a ia tatou ia haapa'o maitai e, e mea ti'a ia hamanihia te mau hoho'a i ni'a i te hoê faito rahi a'e 0.3 mm teitei e 0.4 mm aano.

Haamata i ta oe opuaraa nene'iraa 3D na roto i te hoê taata aravihi

Noa'tu e, e titau outou i te mau rave'a apî e aore râ, i te mau opuaraa e 3D, tei ô nei matou no te tauturu ia oe. Eiaha e taiâ i te pii mai ia matou i te 86-75523573370 no te aparau i ta outou opuaraa i teie mahana!

Haamatau i ni'a