Dlaczego firma potrzebuje nadchodzącego procesu kontroli jakości

Przychodząca kontrola jakości jest bardzo ważnym procesem przed rozpoczęciem produkcji. W tym procesie, firmy sprawdzają jakość materiału the. Dobry materiał jest bardzo ważny przy tworzeniu produktów wysokiej jakości.
Przed rozpoczęciem produkcji, musisz przekazać materiał z przychodzącego procesu kontroli jakości. Ten proces składa się z trzech podprocesów. Dzięki temu możesz odpowiednio nadzorować części na każdym kroku.

Przychodzący proces kontroli jakości

Dla przychodzącego zapewnienia jakości, wykonaj poniższe czynności, aby osiągnąć lepsze wyniki:

 1. Kontrola jakości przychodzącej IQC

Materiał przechodzi przez ten proces przed montażem. Firmy wykorzystują ten proces do wykrywania różnych materiałów o niskiej jakości. Możesz uznać, że jest to proces kontroli jakości kontroli surowców.

Przychodzące działania kontroli jakości:

 • Kontrola listy kontrolnej: Firmy wykonują tę czynność, aby sprawdzić wymagania.
 • Pobieranie próbek materiału wejściowego: Dzieje się to w ramach różnych przychodzących standardów kontroli jakości.
 • Przychodząca kontrola jakości: Inżynierowie zapewniają praktyczny i wizualny zarys próbek materiałów.
 • Ocena dostawcy: Ocena jest działaniem opartym na doświadczeniu.

Ten proces powtarza się, dopóki wszystkie materiały nie przejdą testu kontrolnego.

 1. System kontroli jakości w trakcie procesu

Jak sama nazwa wskazuje, jest to proces kontroli IQC w trakcie procesu. Ten proces zapewnia prawidłowy montaż materiału. Jeśli podczas montażu wystąpi błąd, ten proces wykryje, że.

Imprezy IPQC:

 • Kontrola materiału kompozytowego: Dzieje się to zgodnie z przychodzącymi standardami kontroli jakości.
 • Audyt wydajności: To działanie pomaga, aby wszystko odbywało się zgodnie ze standardem lub zasadami kontroli przychodzącej. Aby inżynierowie mogli znaleźć różne możliwe ulepszenia.
 • Kontrola statystyczna: Ta czynność pomaga kontrolować odchylenia.
 1. Zapewnienie jakości wychodzącej

To ostatni krok w zapewnieniu jakości. Dzięki temu procesowi wszystkie komponenty są bezbłędne i gotowe do użycia.

Różne działania OQA:

 • Końcowa Inspekcja: Inżynierowie wykonują różne testy funkcjonalności functionality.
 • ZROBIĆ: Oznacza kontrolę pierwszego artykułu.
 • Oceny: Ta czynność pomaga sprawdzić niezawodność komponentów.
 • Przejrzeć: To ostateczna akceptacja punktów kontrolnych.
 • Analiza: Po szczegółowej analizie, przychodzący zespół kontroli jakości generuje raport o anulowaniu lub rozliczeniu.
Znaczenie przychodzącej procedury kontroli jakości

Przychodzące zapewnienie jakości jest konieczne dla wszystkich producentów. Nie można zbudować bezpiecznego domu bez wysokiej jakości komponentów. podobnie, nie możesz montować niezawodnych produktów, dopóki nie użyjesz towarów wysokiej jakości.
Aby zapewnić jakość, musisz przejść przez wszystkie elementy tego procesu. Żadna firma nie powinna iść na kompromis w zakresie kontroli jakości kontroli surowców.
Większość firm posiada doświadczenie w kilku procesach produkcyjnych, m.in. montaż produktu. Opierają się na surowcach dostarczanych przez poddostawców. Producenci zakładają więc, że jakość opakowań dostarczanych przez dostawców odpowiada jakości ich standardów.

Problemy z blaknięciem jakości

Wielu producentów negocjuje ceny z dostawcami. Przekonują dostawców do dostarczania materiałów po niższych kosztach. W rezultacie, dostawcy obniżają jakość komponentów.
Dostawcy mogą używać materiałów niespełniających norm. Na przykład, mogą używać tkaniny niskiej jakości zamiast standardowej. podobnie, mogą odzyskać swoją marżę kosztową, zapewniając tańszą alternatywę.
Importerzy współpracując z nowymi dostawcami mają nie tylko problemy z jakością. Zmagają się również z problemami jakościowymi ze strony dostawców mających wieloletnie stowarzyszenie. Dostawcy nie obniżają jakości produktów od razu.
Problemy z jakością mogą wystąpić nieświadomie. Mogą nie spełniać Twoich dokładnych potrzeb. W rezultacie, otrzymasz kiepskiej jakości komponenty. Więc trudno będzie Ci zauważyć jakąkolwiek zmianę w jakości. Spadek jakości można zauważyć tylko dzięki przestrzeganiu zasad kontroli jakości przychodzącej.

Przychodząca zasada kontroli jakości

Bardzo trudno jest sprawdzić tysiące komponentów pod kątem zapewnienia jakości. Więc nie możesz przetestować każdego komponentu. Zgodnie z tą zasadą, firma sprawdza tylko kilka próbek sztuk. Na przykład, firma otrzymuje partię tysiąca sztuk. Następnie, oni wybiorą 30 ze wszystkich sztuk do testowania. Gdyby 2 lub więcej sztuk nie przejdzie testu, pojawi się znak zapytania co do jakości komponentów.

Oprócz, niektóre firmy określają poziom dopuszczalnego ryzyka. Gdy ryzyko przekracza dopuszczalny poziom, firma może odmówić jakości. Oto kilka praktycznych terminów dla tych zasad:

 • AQL: Określa akceptowalny poziom jakości.
 • NQT: Oznacza tolerowany poziom jakości.

Dwa terminy pokazują rodzaje ryzyka:

 • Zaakceptuj złe: Oznacza to, że akceptujesz produkt złej jakości, konsument będzie zagrożony. Ponieważ złe komponenty obniżą jakość ich produktu.
 • Odrzuć dobro: Odrzucenie naraża dostawcę na ryzyko.
Jak zapobiegać wadom produktu za pomocą jasnej procedury kontroli jakości przychodzącej??

Znasz już znaczenie przychodzących procedur kontroli jakości. Ten proces jest bardzo pomocny, aby Twój produkt był bezbłędny. Dzięki temu z łatwością uchronisz swoje produkty przed wadami.

Zrozummy to na przykładzie. Załóżmy, że jesteś producentem smartfonów. Twoi dostawcy dostarczają niektóre płytki drukowane. Nie przechodzą tych tablic przez przychodzące procedury kontroli jakości.

Później, znajdujesz kluczowy problem w płytce drukowanej. Problem dotyczy całej funkcjonalności produktu. Co wtedy zrobisz? Oto dwa możliwe scenariusze:

 • Jeśli problem występuje w 1 lub dwie sztuki, łatwo jest rozwiązać problem. Dostawcy zdemontują tablice i usuną wady.
 • jednak, jeśli problem występuje w większości komponentów. Następnie, może to spowodować opóźnioną wysyłkę. Plus, przeróbki mogą kosztować więcej.

Dostawcy lub producenci kupują surowce w bardzo dużej ilości. Ponieważ muszą wyczyścić wiele zamówień. Jeśli większość komponentów ma usterkę, może to wpłynąć na całą ilość zamówienia. Złożenie nowego zamówienia to czasochłonna praca. Więc nowe zamówienie zmarnuje Ci dużo czasu.

Co zrobić, jeśli podczas montażu wystąpi problem?? Będzie to jeszcze bardziej czasochłonne. Będziesz musiał wstrzymać cały proces montażu komponentów. Na tym etapie, większość elementów ulegnie zniszczeniu. W rezultacie, będziesz musiał złożyć nowe zamówienie. Zmarnuje dużo czasu i pieniędzy. W związku z tym, przychodząca kontrola jakości jest bardzo ważna dla producentów i monterów.

Jak wdrożyć przychodzącą procedurę kontroli jakości?

Do tej pory poznałeś zasadę zapewniania jakości. I dlaczego ta zasada ma ogromne znaczenie?? Ale być może zastanawiasz się, jak sprawdzić jakość materiału na standardowym poziomie. Jak potwierdzić wysoką jakość komponentów??

Produkcja masowa jest warunkiem wstępnym skutecznej kontroli jakości przychodzącej. Nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli gotowych komponentów, jak to ma miejsce w przypadku kontroli przed wysyłką. Ten proces obejmuje różne kroki, które zależą od rodzaju produktu. Zależy to również od standardów jakości.

Testowanie materiałów i komponentów

Wyobraź sobie, że kupujesz naszyjnik z 24-karatowego złota. jednak, później dowiesz się, że to tylko 10 karatów. Jaka będzie twoja reakcja? Oznacza to, że nie dostaniesz tego, za co zapłaciłeś.

Przychodząca kontrola jakości ma kluczowe znaczenie dla wielu produktów, takich jak płytki drukowane i biżuteria. Ponieważ usterka tych komponentów może być katastrofalna dla twoich produktów. Awaria pojedynczych elementów prowadzi do awarii całego produktu.

Dlatego testowanie komponentów lub materiałów zwiększa wydajność i poziom bezpieczeństwa Twoich produktów. Buduje zaufanie klientów do Twojego produktu. Firmy przyjmują różne sposoby testowania w celu przetestowania materiału. Niektóre godne uwagi metody testowania obejmują:

 1. Badania i analizy chemiczne

Ta metoda pomaga wykryć ślady zanieczyszczeń w komponentach. Dalej, inżynierowie analizują skład materiału. Dzięki temu mogą wykryć nieznaną substancję. Ta metoda obejmuje również badanie metali.

 1. Testowanie właściwości fizycznych

Ten proces jest bardzo ważny, aby zapewnić jakość komponentów. Na przykład, ten proces pomaga w określeniu stabilności i wytrzymałości części. W dodatku, możesz sprawdzić trwałość produktów. Testy płomieni należą do tej kategorii testów.

 1. Badanie właściwości mechanicznych

Jest to kolejna skuteczna technika testowania dla przychodzącej procedury kontroli jakości. Ten proces pomaga określić odporność komponentów resistance. Obejmuje również testy zmęczeniowe i pękania. Więc jeśli składnik zawiera złamanie, możesz dowiedzieć się za pomocą tej techniki testowania testing.

 1. Testy regulacyjne

Chodzi o przychodzący standard kontroli. Firmy mogą sprawdzić, czy ich produkty mają normę prawną, czy nie. Jeżeli komponenty spełniają kryteria norm prawnych, firmy kierują je na rynek docelowy. Inaczej, podnoszą jakość do standardowego poziomu.

Wszystkie metody testowania wymagają zespołu ekspertów i sprzętu do celów testowych. Ale w większości fabryk brakuje ani zespołu ekspertów, ani sprzętu testującego. Tak wiele firm nie polega na testowaniu dostawców.

Pracownicy dość często wybierają różne elementy do testów w ramach kontroli IQC. Oprócz, mogą mieć konflikt interesów. W związku z tym, większość firm zatrudnia ekspertów zewnętrznych w celu przeprowadzenia testów.

Istnieje wiele fabryk do takich testów. Tak więc zespół inspekcyjny wysyła materiał do tych fabryk w celu przetestowania. Metoda badania zależy od jakości i rodzaju materiału. Możesz więc wybrać odpowiednią metodę testowania w zależności od materiału.

Jak przeprowadzić audyt dostawcy w procesie kontroli przychodzącej Verity??

Większość firm korzysta z ISO 9001 standard do weryfikacji przychodzącego procesu kontroli. Firma może przeprowadzić audyt SZJ swojego dostawcy przy użyciu wyżej wymienionego standardu. Możesz więc potwierdzić procesy kontroli IQC za pomocą audytu. Audyt ma wiele punktów kontrolnych powiązanych z procesem kontroli jakości kontroli przychodzącej. Na przykład:

 • Istnieją pewne procedury opisujące czynności związane z odbiorem przychodzących komponentów. Czy istnieje potwierdzenie uprzejmości dostawcy??
 • Czy firma posiada udokumentowane lub odpowiednio wdrożone sposoby zbierania zmęczenia?? Czy mają jakiś sposób na wykrycie defektów w kontroli jakości przychodzącego materiału??
 • Czy mają jakiś sposób na analizę i uporządkowanie zidentyfikowanych defektów??

Musisz ocenić swoich producentów według górnych punktów kontrolnych. Te punkty kontrolne są bardzo pomocne przy sprawdzaniu silnego systemu testowego. Możesz więc sprawdzić, czy dostawca ma solidny system testowania, czy nie or.

Inne ważne wskazówki dotyczące uwierzytelniania

Powinieneś dodać kilka innych ważnych pytań, aby zweryfikować jakość swojego zadowolenia. Oprócz, powinieneś poprosić o kilka zdjęć testowania surowców. Ponieważ polegasz na ich testach. Dlatego dostawcy powinni przynajmniej dostarczyć obrazy.

jednak, nadal bardzo trudno jest zweryfikować jakość komponentów bez agenta. Więc przynajmniej powinieneś poprosić o jakieś dowody. Bo coś jest lepsze niż nic. Poproś dostawcę o podanie szczegółowych informacji na temat testowania komponentów component. Po satysfakcji, możesz dalej kontynuować transakcję.

Wybór godnej zaufania platformy to kolejny ważny sposób na uzyskanie wysokiej jakości komponentów. Takie firmy dokładnie spełniają wymagania klientów. Oprócz, dostarczają wysokiej jakości części po przejściu ich z rurociągu testowego.

Technologia MOKO posiada kwalifikacje w zakresie kontroli jakości przychodzącej

Technologia MOKO to znana marka w produkcji płytek drukowanych. Firma nie idzie na kompromis w zakresie kontroli jakości kontroli surowców.

Dwie ważne rzeczy utrzymują standard kontroli przychodzącej. Pierwszy jest ekspertem personalnym. I, drugi to testowanie sprzętu. Możesz więc polegać na mechanizmie testowania tej firmy.

Firma zdobyła serca milionów klientów. Wszystkie produkty tej firmy są niezawodne, trwałe i ekonomiczne. Testują komponenty przed rozpoczęciem procesu montażu. podobnie, po złożeniu desek, testują płytki drukowane pod kątem jakości i urabialności.

Ostatnie słowa

Jakość produktu zależy od jego elementów budulcowych. Jeśli używasz wysokiej jakości materiału, uzyskasz lepsze wyniki. Kiedy kupujesz komponenty, nie możesz nic powiedzieć o komponentach. Jakość komponentów można sprawdzić tylko na dwa sposoby.

Więc pierwszym sposobem jest testowanie. Poznałeś różne metody testowania, aby sprawdzić jakość treści. Drugim sposobem jest montaż komponentów. Problemy z jakością stają się oczywiste po montażu. Nie powinieneś iść z drugą metodą. Ponieważ zmarnuje to również Twój materiał i czas.

Więc powinieneś iść z pierwszą metodą. Przychodząca metoda kontroli jakości pomoże Ci sprawdzić jakość komponentów. Kiedy następnym razem będziesz pracować z dostawcą, poproś o dokumentację. Jeśli nie dostarczą żadnej dokumentacji, powinieneś zatrudnić innego dostawcę inspiracji IQC. Po tym procesie, zauważysz znaczną poprawę jakości swojego produktu.

Przewiń na górę